Jäsenkokouksessa täydennettiin tiimiä ja valittiin Globalisti-lehdelle uusi päätoimittaja

Changemakerin jäsenkokous 13.4.2014 Oulussa.

Changemakerin ylin päättävä elin kokoontui Ouluun sunnuntaina 13.4.2014 tekemään tärkeitä päätöksiä. Jäsenkokous valitsi täydennysvaalissa vuoden 2014 tiimiin kaksi uutta jäsentä, Anne Heikkisen ja Reetta Pirin. Anne Heikkinen on ollut perustamassa Iisalmen paikallisryhmää syksyllä 2013 ja toiminut ryhmän yhteyshenkilönä. Reetta Piri on aiemmin osallistunut Changemakerin valtakunnallisiin tapahtumiin ja on innostunut toimimaan aktiivisesti verkostossa. Changemakerin varapuheenjohtajaksi valittiin tiimin kampanjavastaava Riikka Piri. Puheenjohtaja Elina Tyynelän ollessa estynyt varapuheenjohtaja paikkaa häntä.

Globalisti-lehden seuraavien kahden numeron päätoimittajaksi valittiin suljetulla lippuäänestyksellä Tytti Matsinen. Tytti on ollut aktiivisesti mukana Globalisti-lehden teossa ja on toiminut lehden toimitussihteerinä useamman numeron ajan. Toinen ehdokas, Hanna Asikainen, ryhtyy lehden toimitussihteeriksi. Globalisti-lehden toimituskunta kokoontuu suunnittelemaan seuraavaa lehteä pääsiäisen jälkeen. Lehden sähköpostilistalle voi liittyä täällä (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Jäsenkokous hyväksyi myös yksimielisesti sääntömuutoksen, joka asettaa verkoston jäsenyydelle ikärajan. Muutoksen jälkeen Changemakerin jäseneksi voi liittyä alle 36-vuotias henkilö. Saavutettuaan 36 vuoden iän henkilö poistetaan jäsenrekisteristä eikä hänellä tämän jälkeen ole äänioikeutta jäsenkokouksessa tai mahdollisuutta asettua ehdolle sellaisiin Changemakerin luottamustehtäviin, joissa jäsenyys on edellytys. Tällä hetkellä yli 36-vuotiaille jäsenrekisterissä oleville tullaan lähettämään sähköpostia asiasta ja heidät poistetaan rekisteristä kevään 2014 aikana. Yli 36-vuotiaat voivat kuitenkin edelleen jatkaa Changemakerin toiminnan tukemista esimerkiksi ilmoittautumalla Changementoriksi.

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus ja päivitykset teemaryhmien periaateohjelmiin. Toimintaohjeet paikallisryhmille -asiakirjaan hyväksyttiin muutokset esityksen mukaisesti. Jatkossa paikallisryhmien tulee raportoida toiminnastaan puolivuosittain eikä ryhmän tarvitse enää nimetä erillistä talousvastaavaa. Perinteiseen tapaan kokouksessa myös vahvistettiin Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyösopimus.

Muutokset asiakirjoihin päivitetään ja jäsenkokouksen pöytäkirja lisätään verkkosivuille huhtikuun 2014 aikana.