Jäsenkokous 14.4. Toijalassa – Esityslista ja liitteet

Jäsenkokouksen osallistujia Seinäjoella

Changemakerin ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenkokous, johon ovat tervetulleita kaikki verkostomme jäsenet. Kevään jäsenkokous pidetään lauantaina 14.4.2018 klo 15:30 Toijalassa (Akaassa). Kokous järjestetään Changemaker-viikonlopun yhteydessä Toukolan leirikeskuksessa.

Jäsenkokouksessa päätetään mm. Changemakerin vuoden 2019 kampanjateemasta sekä keskutellaan toiminnan kehittämisestä. Keskusteluihin toivotaan sekä uusien että vanhojen jäsenten näkökulmaa, joten tule kertomaan omasi!

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt
2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset
5. Toimintakertomus 2017 (liite 1, aukeaa uuteen ikkunaan)
Esitys: hyväksytään toimintakertomus.
6. Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet (liite 2, aukeaa uuteen ikkunaan)
Changemakerin tiimi on keskustelut yhteistyöperiaatteista Kirkon Ulkomaanavun edustajien kanssa. Dokumenttiin on tehty muutamia pieniä tarkennuksia, mutta ei merkittäviä muutoksia. Esitys: Hyväksytään Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet.
7. Keskustelu Changemakerin toiminnan kehittämisestä
Miten sinä verkoston jäsenenä toivoisit etenkin Changemakerin teema- ja vaikuttamistoimintaa kehitettävän? Entä miten voisimme paremmin tukea paikallista toimintaa?
8. Teemaryhmien periaateohjelmat (liite 3, aukeaa uuteen ikkunaan)
Changemakerin vaikuttamistoimintaa ohjaavat jäsenkokouksessa vahvistettavat teemaryhmien periaateohjelmat. Esitys: Hyväksytään päivitetyt periaateohjelmat.
9. Kampanjateeman valinta vuodelle 2019 (liite 4, aukeaa uuteen ikkunaan)
Valitaan Changemakerin seuraava kampanjateema joko etukäteen tehtyjen ehdotusten tai kokouksessa nousevien joukosta.
10. Vaalitoimikunnan valinta
11. Muut esille tulevat asiat
12. Ilmoitusasiat
13. Kokouksen päättäminen

Jäsenet ovat tervetulleita kommentoimaan esityslistan liitteitä myös ennen kokousta. Toivomme kommentointia omalla nimellä oheisiin GoogleDocs-asiakirjoihin tai sähköpostitse puheenjohtajalle.  Jäsenet voivat edelleen myös ehdottaa jäsenkokouksessa käsiteltäviä asioita sekä kampanjaehdotuksia lähettämällä niitä tiedoksi  puheenjohtajalle (puheenjohtaja@changemaker.fi).

Changemaker korvaa kaikille jäsenkokoukseen osallistuville jäsenilleen matkakulut kokonaisuudessaan juna- tai bussilippuja vastaan matkaohjeensa mukaisesti.

Changemaker-viikonloppuun osallistuvien ei tarvitse ilmoittautua kokoukseen erikseen. Jos osallistut vain jäsenkokoukseen, ilmoittauduthan viimeistään keskiviikkona 11.4. sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja@changemaker.fi, niin tiedämme odottaa sinua paikalle ja varata kahvia.