Changemakerin jäsenkokous järjestettiin jälleen etänä.

Changemakerin jäsenkokous järjestettiin etänä 10.4. Kokouksessa käytiin läpi verkoston tämän hetkiset kuulumiset ja hyväksyttiin viime vuoden toimintakertomus, mutta suunnattiin katse myös tulevaan valitsemalla kampanjateema vuodella 2022.

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin Changemakerin tiimiin uusi jäsen täydennyshaun kauttaja järjestettiin toteutettiin etätempaus, jolla kerättiin Changemakerin jäsenten näkemyksiä vapaan internetin kysymyksiin tämän vuoden pääkampanjaa varten. Changemakerin tiimin puheenjohtaja Iida Silfverhuth johti kokousta ja Changemakerin koordinaattori Helmi Saksholm toimi sihteerinä.

Pirjo Mäkelä täydentää Changemakerin tiimiä vuoden loppuun asti

Changemakerin tiimiin avattiin tänä keväänä täydennyshaku, jossa haettiin erityisesti sosiaalisen median ja globaalikasvatuksen vastaavia. Jäsenkokoukselle oli tullut yksi hakemus Pirjo Mäkelältä, joka oli hakenut tiimin sosiaalisen median viestintävastaavaksi. Mäkelä hyväksyttiin tiimiin yksimielisellä päätöksellä. Lisäksi jäsenkokous valtuutti tiimin jatkamaan täydennyshakua ja tarpeen tullen tekemään päätöksen muiden hakijoiden hyväksymisestä tiimiin.

Changemakerin pääkampanjan teema vuonna 2022 on ylikulutus

Changemaker kampanjoi vuosittain vaihtuvalla teemalla, joka valitaan edellisen kevään jäsenkokouksessa. Ehdotuksia tulevan vuoden teemaksi kerättiin tällä kertaa Changemakerin nettisivuilta lomakkeella, johon kuka tahansa jäsen sai ehdottaa kampanjateemaa. Ehdotuksia tuli yhteensä seitsemän, joista ensi vuoden teema valittiin äänestämällä.

Äänestystä edelsi vilkas keskustelu kampanjateemaehdotuksista. Changemakerille erityisen tärkeää on pitää vaikuttamistoiminnassaan esillä globaalin etelän näkökulmaa ja tätä pidettiin esillä myös kampanjateeman valintaa edeltävässä keskustelussa. Ensimmäisen äänestyksen myötä kaksi kampanjaehdotusta sai huomattavasti muita enemmän ääniä, joten nämä valittiin äänestyksessä toiselle kierrokselle. Lopulta kampanjateemaksi valittiin ylikulutus, joka sai äänestyksessä seitsemän ääntä. Toiseksi tullut kampanjateema oli mikromuovit, joka sai 4 ääntä.

Tulevan vuoden kampanjan suunnittelu aloitetaan syksyllä 2021, jolloin kasataan kampanjatiimi tulevalle vuodelle. Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi olla mukana kampanjan suunnittelussa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen matias.uusisilta@kua.fi.

Jäsenkokouksen pöytäkirjan voit lukea täältä. (pdf. aukeaa uuteen välilehteen.