Sinustako Globalistin päätoimittaja tai toimitussihteeri?

Globalisti-lehdet 2013-2015

Changemakerin Globalisti-lehti etsii

PÄÄTOIMITTAJAA JA TOIMITUSSIHTEERIÄ

koordinoimaan lehden vuoden 2016 toimintaa. Kevätkaudella tehdään lehti, joka ilmestyy kesällä numerolla 2/2016, syyskaudella tehtävä lehti 1/2017 ilmestyy tammikuun alussa 2017.

Globalisti-lehden tavoite on lisätä tietoa kehityskysymyksistä ja innostaa nuoria toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta.

Globalistia tehdään vapaaehtoisen toimituskunnan voimin. Kullekin lehdelle kootaan oma toimituskunta, joka suunnittelee lehden sisällön ja toteutuksen. Päätoimittajan tehtävä on koordinoida toimituskunnan työtä, kehittää lehteä ja tuottaa siihen sisältöä. Toimitussihteerin tehtävä on avustaa päätoimittajaa tehtävässään ja vastata osaltaan lehden aineiston hallinnasta. Globalistin, toimituskunnan ja päätoimittajan työtä tukee myös Changemakerin työntekijä. Toimituskunta kokoontuu säännöllisesti joko Changemakerin toimistolla Helsingissä tai toimituskunnan kesken sovitussa muussa paikassa.

Päätoimittajalta ja toimitussihteeriltä odotetaan:

  • globaalin oikeudenmukaisuuden teemojen tuntemusta
  • hyviä motivointi- ja tiimityöskentelytaitoja
  • kokemusta lehtityöstä, etenkin kirjoittamisesta
  • hyvää suomen kielen hallintaa sekä kykyä oikolukea ja toimittaa tekstejä

minkä lisäksi päätoimittajalta odotetaan:

  • kokemusta lehtityön eri osa-alueista ja työn suunnittelusta
  • kykyä ideoida ajankohtaisia temaattisia sisältöjä yhdessä toimituskunnan kanssa
  • kykyä ohjata toimituskuntaa juttujen tekemisessä sekä kuvasuunnittelussa
  • hyviä verkostoitumistaitoja

Sekä päätoimittajan että toimitussihteerin toivotaan olevan Changemakerin jäseniä tai liittyvän verkostoon. Changemakerin ja Globalistin tunteminen entuudestaan helpottaa tehtävissä toimimista.

Päätoimittajan ja toimitussihteerin toimikausi on 1.1.-31.12.2016. Tehtäviin perehdytys tapahtuu nykyisen toimituskunnan työn yhteydessä syksyn 2015 aikana.

Päätoimittajalle maksetaan lehtikohtainen 200 euron palkkio.

Vapaamuotoiset hakemukset tehtäviin lähetetään Changemaker-verkoston puheenjohtaja Elina Tyynelälle (elina.tyynela@changemaker.fi) viimeistään sunnuntaina 15.11.2015.

Päätoimittaja ja toimitussihteeri valitaan maanantaina 16.11.2015  klo 17:00 Changemakerin tiimin kokouksessa. Kokous pidetään Helsingissä. Hakijoiden toivotaan pääsevän esittäytymään kokoukseen joko paikan päälle tai Skypen välityksellä.

Tutustu Globalisti-lehteen täällä.