Changemaker keskusteli Stora Enson kanssa yritysvastuusta ja talousraportoinnista

Changemakerin kampanjavastaava ja puheenjohtaja tapasivat Stora Enson edustajia 15.9.2014

Changemaker tapasi Stora Enson edustajia maanantaina 15.9.2014. Verkoston edustajat otettiin yrityksessä vastaan erittäin hyvin ja toiminnastamme sekä meneillään olevasta postikorttikampanjasta oltiin aidosti kiinnostuneita. Hyvässä hengessä käydyssä keskustelussa aiheina olivat muun muassa yritysvastuukysymykset sekä raportoinnin läpinäkyvyys yleisesti. Stora Ensossa on huomattu ihmisten kiinnostuksen veroasioita kohtaan kasvaneen viime vuosina, mistä johtuen näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan yritysvastuuraportoinnissa entistä enemmän.

Keskeisenä kohtana tapaamisessa käytiin läpi järjestöjen ehdottamaa maakohtaisen talousraportoinnin mallia, johon Changemaker yrityksiä myös kannustaa. Stora Enson edustajien mukaan yritys raportoi jo monia mallissa esillä olevia asioita, kuten kaikki toimintamaansa. Haasteelliseksi koettiin se, miten raportoinnissa voitaisiin säilyttää ymmärrettävyys ja luettavuus, mikäli tiedot julkaistaisiin siinä laajuudessa, kuin mallissa vaaditaan. Yrityksen edustajat myös kertoivat jo Stora Enson seuraavan verojalanjälkeään ja kehittävän parhaillaan entistä parempaa tapaa raportoida siitä sijoittajilleen ja sidosryhmilleen.

Changemakeria tapaamisessa edustivat puheenjohtaja Elina Tyynelä, kampanjavastaava Riikka Piri sekä koordinaattori Sini Tyvi. Stora Ensosta tapaamiseen osallistuivat Joni Mäkitalo ja Eeva Taimisto, joiden erityisalaa on yritysvastuukysymykset, sekä Anssi Vesama vero-osastolta. Tapaamisen molemmat osapuolet pitivät keskusteluyhteyden avaamista hedelmällisenä, ja tapaamisia halutaankin jatkaa tulevaisuudessa. Talouskysymysten seurantaa jatkavan velkaryhmän kannalta otolliseksi ajankohdaksi seuraavalla tapaamiselle pohdittiin alkukevättä, jolloin Stora Enso julkistaa kuluvan vuoden tuloksen ja tilinpäätöksen.

Tapaaminen Stora Enson kanssa liittyi Changemakerin postikorttikampanjaan, jossa verkosto on osana Veroparatiisimatkat-kampanjaa haastanut kolme suomalaista suuryritystä – Stora Enson, UPM-Kymmenen ja KONEen – julkaisemaan maakohtaiset talousraporttinsa ja kerännyt yrityksille postikorttiallekirjoituksia tapahtumissa ympäri Suomea. Korteissa kannustetaan yrityksiä edelläkävijöiksi maakohtaisessa talousraportoinnissa. Kampanjakortteja on kerätty jo yhteensä yli 2600 kappaletta, ja niitä on sekä postitettu yrityksille että luovutettu tapaamisten yhteydessä. Stora Ensolle luovutettiin 15.9. tapaamisessa 470 kesän aikana allekirjoitettua korttia.

Changemaker on jo aiemmin tänä vuonna tavannut UPM-Kymmenen ja KONEen edustajia.

Lue uutinen tapaamisesta KONEen kanssa. (14.8.2014)

Lue uutinen tapaamisesta UPM-Kymmenen kanssa. (11.6.2014)