Globalisti etsii toimitussihteeriä vuodelle 2022

Kirkon ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker tuottaa Globalisti-lehteä, joka kertoo monipuolisesti maailman asioista ja siitä, kuinka niihin voi vaikuttaa. Haluaisitko olla mukana tekemässä tätä laajalevikkistä julkaisua? Etsimme toimitussihteeriä vuodelle 2022!

Globalistin tavoite on lisätä tietoa kehityskysymyksistä ja innostaa nuoria toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Lehteä tehdään vapaaehtoisen toimituskunnan voimin. Kullekin lehdelle kootaan oma toimituskunta, joka suunnittelee lehden sisällön ja toteutuksen. Toimituskunta kokoontuu säännöllisesti ja tekee yhteistyöllä monipuolisen julkaisun.

Nyt haettavat toimitussihteeri koordinoi lehden toimintaa vuonna 2022 yhdessä lehden päätoimittajan kanssa. Kevätkaudella tehdään lehti, joka ilmestyy kesäksi numerolla 2/2022 ja syyskaudella tehtävä lehti 1/2023 ilmestyy vuodenvaihteessa.

Päätoimittajan tehtävä on ohjata toimituskunnan työtä ja kehittää lehden sisältöä. Toimitussihteerin tehtävä on avustaa päätoimittajaa tehtävässään ja vastata osaltaan lehden aineiston hallinnasta. Häneltä odotetaan hyvää suomen kielen taitoa, kykyä oikolukea ja toimittaa tekstejä sekä ohjata myös toimituskuntaa näissä tehtävissä. Aiempi kokemus lehtityöstä on eduksi, mutta ei välttämätöntä. Innostus kehityskysymyksiä kohtaan ja taito ideoida ajankohtaisia temaattisia sisältöjä ovat myös tärkeitä. Päätoimittaja ja toimitussihteeri tekevät työnsä työparina.

Sekä päätoimittajan että toimitussihteerin toivotaan olevan Changemakerin jäseniä tai liittyvän verkostoon (jäsenyys ei maksa mitään, liittyä voit Changemakerin nettisivuilla). Changemakerin ja Globalistin tunteminen entuudestaan helpottaa tehtävissä toimimista. Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin työtä tukevat Changemakerin työntekijä sekä vapaaehtoiset.

Päätoimittajan ja toimitussihteerin toimikausi on 1.1.–31.12.2022. Tehtäviin perehdyttäminen tapahtuu nykyisen päätoimittajan ja toimitussihteerin toimesta vuoden 2021 lopulla.

Päätoimittajalle ja toimitussihteerille maksetaan lehtikohtainen 200 euron palkkio, 100 euroa per henkilö.

Vapaamuotoiset hakemukset tehtäviin lähetetään Changemaker-koordinaattorille osoitteeseen matias.uusisilta@kua.fi 15.11.2021 mennessä. Kerro hakemuksessa nimesi ja ikäsi, asuinpaikkakuntasi ja puhelinnumerosi. Kerro myös millaista kokemusta sinulla lehtityöstä sekä miksi olisit sopiva hakemaasi tehtävään.

Lisätietoja antaa Changemaker-verkoston koordinaattori (matias.uusisilta@kua.fi)