Lähde mukaan Changemakerin tiimiin!

Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta toimiva nuorten vapaaehtoisverkosto Changemaker hakee puheenjohtajaa ja muita tiimin jäseniä vuodelle 2014.

Mitä Changemaker-tiimi tekee?

Tiimi on Changemakerin toimintaa ohjaava ja tukeva toimikunta. Tiimiin kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4 – 7 muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi tiimiin voidaan valita varajäseniä. Tiimin tehtävinä ovat muun muassa verkoston toiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen, jäsenten ja paikallisryhmien tukeminen sekä valtakunnallisten tapahtumien organisointi. Tiimin toimikausi on yksi kalenterivuosi. Tiimi kokoontuu noin kaksi kertaa kuussa, kesällä harvemmin.

Tiimin kokouksissa puhetta johtaa puheenjohtaja, joka myös osallistuu tiimin työhön yhdessä muiden tiimiläisten kanssa. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on kuitenkin olla koko Changemakerin keulakuva ja edustaja, joka toimii yhteyshenkilönä niin jäsenten, yhteistyökumppaneiden kuin mediankin suuntaan. Puheenjohtaja myös edustaa verkostoa sidosryhmätapaamisissa. Puheenjohtajalle maksetaan tehtävästä palkkiota, joka on vuodessa noin 2500-2800 euroa. Puheenjohtajan kanssa tehdään erikseen tarkempi sopimus, jossa määritellään hänen tehtävänsä sekä palkkion määräytyminen. Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään ottaa varapuheenjohtaja hänen paikkansa.

Olisitko Sinä yksi tiimiläisistä?

Haluatko antaa aikaasi Changemakerin hyväksi, tehdä hauskoja ja luovia juttuja mukavassa porukassa, saada arvokasta kokemusta järjestötoiminnasta sekä oppia globaaleista kysymyksistä? Ainakin tällaista on Changemakerin tiimissä toimiminen. Tiimissä on tarjolla tehtäviä koulutuksen, tiedotuksen, sidosryhmien-, jäsen- ja paikallisryhmäyhteyksien, kampanjoinnin ja muiden projektiluontoisten juttujen parissa.

Tiimiin valittavien tulee olla Changemakerin jäseniä, muita meriittejä ei edellytetä. Aktiivinen toiminta verkostossa katsotaan toki eduksi, mutta se ei ole ehdoton vaatimus. Tiimin valinnassa pyritään ottamaan huomioon valtakunnallisen verkoston alueellinen tasa-arvoisuus, ja tiimin kokoustamispaikat määrittyvät osin myös tiimiläisten asuinpaikkojen mukaan. Tiimin kokouksiin on mahdollista osallistua myös etänä (esimerkiksi Skype).

Miten tiimiin haetaan?

Tiimiin voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen Saara Tolvaselle (sanells@suomi24.fi). Hakemuksesta tulee ilmetä nimesi, ikäsi, asuinpaikkakuntasi, puhelinnumerosi ja kokemuksesi Changemakerissa. Kerro myös haetko puheenjohtajan palkkiollista paikkaa vai varapuheenjohtajan tai muun tiimiläisen paikkaa sekä miksi olisit hyvä hakemaasi tehtävään. Puheenjohtajaksi hakiessa muista ilmoittaa lisäksi haluaisitko toimia tiimin muissa tehtävissä siinä tapauksessa, ettei sinua valita puheenjohtajan tehtäviin.

Hakuaikaa Changemakerin tiimiin on 20.9.2013 asti. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tiimiläiset valitaan Changemakerin jäsenkokouksessa 4.10.2013 klo 15.00 Tampereen yliopiston kappelissa. Hakijoiden toivotaan pääsevän paikalle kokoukseen.

Lisätietoja tiimi- ja puheenjohtajahausta voi kysyä vaalitoimikuntaan kuuluvilta Saaralta (sanells@suomi24.fi) ja Ulla-Siskolta (ulla-sisko.jauhiainen@changemaker.fi).

Tarkempaa tietoa tiimin ja puheenjohtajan roolista verkostossa löytyy myös Changemakerin säännöistä.