Changemaker mukana lähettämässä ympäristöterveisiä puoluekokouksiin

Aurinkopaneelit ja kaupunkimaisema

Järjestöjen viesti puoluekokouksiin: Täysin uusiutuvalla energialla toimivaa Suomea vauhditettava

Uudet teknologiat ovat mahdollistaneet energia-alan murroksen. Ympäristö-, nuoriso- ja kehitysyhteistyöjärjestöt vaativat myös Suomea tarttumaan sen tuomiin mahdollisuuksiin. Suomella on kaikki edellytykset olla mukana murroksen eturintamassa, mutta se vaatii kunnollista valmistelua ja toimintaympäristön petaamista uusiutuvalle energialle suosiolliseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan selvitystä, jossa tarkastellaan, miten Suomi aikoo toteuttaa hallitusohjelman linjaukset ja Euroopan unionin energia- ja ilmastotavoitteet vuodelle 2030. Samalla selvitetään, millaisin toimin Suomen olisi mahdollisuus siirtyä kokonaan uusiutuviin energianlähteisiin vuoteen 2050 mennessä. Järjestöt iloitsevat siitä, että ministeriö on päättänyt selvittää mahdollisuudet irtaantua kokonaan fossiilisista energianlähteistä ja toivovat, että nyt valmisteilla oleva selvitys tehdään huolella. Riittävä aika ja resurssit ovat peruslähtökohta hyvälle työlle.

“Olemme tyytyväisiä, että ministeri Rehn on ottanut tosissaan uusiutuvassa energiassa piilevät mahdollisuudet. Fossiilisista energianlähteistä irtaantuminen 35 vuodessa on Pariisin ilmastosopimuksen myötä nyt vääjäämättä edessä”, sanoo WWF:n ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle.

EU:n vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiatavoitteet eivät riitä Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi EU-tavoitteiden kiristäminen on ajankohtaista vuoteen 2018 mennessä, kun Pariisin sopimukseen kirjattuja kansallisia tavoitteita tarkastellaan uudelleen. Suomenkin on järkevää tehdä välittömästi sellaista ilmasto- ja energiapolitiikkaa, joka on linjassa pitkän aikavälin tavoitteen ja alati kiristyvien päästövähennystavoitteiden kanssa.

Koko tiedotteen voit lukea WWF:n sivuilta (linkki avautuu uuteen ikkunaan).