Changemaker keskusteli KONEen kanssa maakohtaisesta raportoinnista

Changemaker tapasi KONEen edustajia 13.8.2014

Changemaker tapasi KONEen edustajia keskiviikkona 13.8.2014. Tapaaminen liittyi Changemakerin postikorttikampanjaan, jossa Changemaker on haastanut KONEen julkaisemaan maakohtaiset talousraporttinsa ja kerännyt yritykselle postikorttiallekirjoituksia tapahtumissa ympäri Suomea. Korteissa kannustetaan yritystä olemaan edelläkävijä maakohtaisessa talousraportoinnissa.

Lämminhenkisessä tapaamisessa Changemakerin puheenjohtaja Elina Tyynelä, kampanjavastaava Riikka Piri ja työntekijä Eva Hämäläinen keskustelivat KONEen ulkoisen viestinnän johtaja Liisa Kivelän ja verojohtaja Nina Leväjärven kanssa Changemakerin kampanjasta sekä maakohtaisesta raportoinnista. Lisäksi tapaamisessa tutustuttiin KONEen yritysvastuuraporttiin sekä tilinpäätökseen.

KONEen edustajat suhtautuivat mielenkiinnolla Changemakerin kampanjaan sekä maakohtaiseen talousraportointiin. Changemakerin ja muiden kansalaisjärjestöjen kannattama maakohtainen raportointimalli vaatii verojohtaja Leväjärven mielestä kehittämistä raportoinnin laajuuden suhteen. Verojohtaja Leväjärvi muistutti, ettei järjestöjen kannattaman laajan raportointimallin käyttöönotto tapahtuisi hetkessä suuryritykseltä, jolla on toimintaa yli 50 maassa. Yritys odottaa kansainvälisen ohjeistuksen kehittymistä ja on kiinnostunut kehittämään raportointiaan vastaamaan yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien tarpeita.

Postikorttikampanjassa Changemaker on haastanut kolme suomalaista suuryritystä – KONEen, UPM:n ja Stora Enson – julkaisemaan maakohtaiset talousraportit. Maakohtaisella raportoinnilla saataisiin yritysten veronmaksutiedot avoimiksi ja läpinäkyviksi. Kampanjakauden aikana kortteja on kerätty yrityksille jo yli 2400 kappaletta. Changemakerin postikorttikampanja on osa järjestöjen yhteistä Veroparatiisimatkat-kampanjaa.