Changemaker-verkosto etsii kesätapahtumista vastaavaa harjoittelijaa

Changemaker kampanjoi keräämällä vetoomukseen allekirjoituksia lukuisissa kesätapahtumissa

Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-nuorisoverkosto etsii osa-aikaista harjoittelijaa kesäksi 2014.

Harjoittelijan tehtävänä on koordinoida Changemaker-verkoston näkyvyyttä kesätapahtumissa.Tehtäviin kuuluu tapahtumakiertueeseen liittyvistä käytännön asioista vastaaminen, niiden mainostaminen ja vapaaehtoisten rekrytoiminen. Tarvittaessa harjoittelija osallistuu tapahtumiin myös itse. Harjoittelija raportoi kiertueesta verkostolle. Harjoitteluun kuuluu myös Changemakerin toiminnan esittely ja nuorten innostaminen mukaan toimintaan. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mahdollisesti myös Changemaker-koulutusviikonlopun suunnittelua. Lisäksi harjoittelija avustaa kesän ajan Changemakerin toimistotehtävissä.

Harjoittelijalta toivotaan kykyä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä kiinnostusta vaikuttamistyöhön, ihmisoikeuksiin ja kehityspolitiikkaan. Tärkeää on myös mahdollisuus huolehtia työhön liittyvistä käytännön järjestelyistä, mm. ajaa autoa. Tehtävä edellyttää joustavuutta työaikojen suhteen (sisältää iltoja ja viikonloppuja) sekä valmiutta matkustaa kotimaassa. Kokemus vapaaehtoisten kanssa toimimisesta, järjestötoiminnasta ja kampanjoinnista katsotaan eduksi.

Kahden kuukauden harjoittelu on osa-aikainen, joten työtunnit ajoittuvat sopimuksen mukaisesti toukokuusta syyskuuhun. Harjoittelu sijoittuu Kirkon Ulkomaanavun Helsingin toimistoon. Harjoittelijalle maksetaan TES:n mukainen tuntipalkka, 8,77€/h. Hakemukset ja ansioluettelot toimitetaan 16.3.2014 mennessä nuorisoverkoston koordinaattorille Pertti Keinäselle: pertti.keinanen@kirkonulkomaanapu.fi. Koordinaattorilta voi kysyä lisätietoja sähköpostitse tai puhelimitse: 050-3423799. Haastattelut pidetään 21.3.2014.

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva verkosto, joka tarjoaa vapaaehtois- ja vaikuttamistoiminnan mahdollisuuksia kehityskysymyksistä kiinnostuneille nuorille. Lisätietoa verkostosta: www.changemaker.fi