Changemaker pohjoismaisessa tapaamisessa

Suomen Changemaker kutsui norjalaisia ja ruotsalaisia vieraita Changemaker-viikonlopun yhteydessä pidettyyn pohjoismaiseen tapaamiseen syyskuun puolivälissä. Kaksi edustajaa Norjan Changemakerista ja kaksi Ruotsista, Svenska Kyrkans Unga –järjestöstä, olivat tapaamisessa mukana. Suomalaisia edustajia oli tapaamisessa useita; moni viikonlopussa mukana ollut oli kiinnostunut pohjoismaisesta yhteistyöstä ja osallistui kokoukseen.

Kokouksessa käsiteltiin yhteistyön mahdollisuuksia ja yhteisiä verkostoja. Esimerkiksi islantilaiset Changemaker-toiminnasta kiinnostuneet henkilöt päätettiin kutsua yhteisiin toimintoihin mukaan. Tapaamisessa korostui tunne, että yhteistyössä on voimaa; pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkä historiallinen perinne monessa asiassa, miksei sille olisi loistava paikka siis myös tässä?

Yhteistyön ensimmäisenä askeleena päätettiin toteuttaa Maailman kauppajärjestön WTO:n suomalaisille, ruotsalaisille ja norjalaisille edustajille osoitettu yhteinen vetoomus, joka olisi osa ”Put your money where your mouth is” –kampanjaa (http://www.worldbankcampaigneurope.org ).

Varsinainen suurempi yhteinen projekti päätettiin toteuttaa vuonna 2009: POHJOISMAINEN KAMPANJA. Kampanjan suunnittelu aloitetaan jo tämän vuoden lopussa, kun jokaisesta maasta on valittu kaksi edustajaa kampanjan suunnitteluryhmään.

Tästä se alkaa, konkreettinen pohjoismainen kampanjayhteistyö!

*****

Haluatko suunnittelemaan ja toteuttamaan Changemakerin pohjoismaista kampanjaa? Haluatko tutustua ruotsalaisiin ja norjalaisiin, mahdollisesti myös islantilaisiin kollegoihin ja tehdä pohjoismaista yhteistyötä? Tässä on tilaisuutesi!

Suomen Changemaker toteuttaa yhdessä Norjan Changemakerin ja Ruotsin Sveska Kyrkans Unga -järjestön kanssa pohjoismaisen kampanjan vuonna 2009 (kampanjasta lisää tietoa alla). Kampanjan suunnittelu käynnistyy jo ensi tammikuussa. Jokaisesta maasta valitaan kaksi edustajaa, jotka suunnittelevat kampanjan niin sähköisesti (sähköpostilla ja Kylä-nettifoorumilla) kuin kasvoikkain toisiaan tavaten.

Kampanjaan valittavat henkilöt sitoutuvat prosessiin, noin kahdeksi vuodeksi, kunnes kampanja toteutetaan.

Lähetä hakemuksesi pohjoismaiseen kampanjatyöryhmään Changemakerin koordinaattorille sähköpostitse 21.11.2007 mennessä.

Tartu hetkeen ja vaikuta yhdessä pohjoismaisten kumppanien kanssa!

The Nordic Campaign

We decided to start plannning a nordic campaign for year 2009. A special committee will be set to plan and run the campaing. Finland, Norway and Svenska Kyrkans Unga will all nominate 2 persons to the committee. The other norwegian committee member shall be a “chairperson” at first, just to get the planning started. Later on, the committee can work the way they think is best. Changemaker Finland offers space on its webpage for the planninc committee. The international disgussion forum on www.changemaker.fi/kyla should be used as much as possible to ensure openness of the prosess. A special e-mailing list can be created. The timeline for the work of the planning committee is below. All the major decisisions of the committee has to be adopted by national bodies.

Draft timetable
Dec 2007: Nominations are ready and the names and addresses sent to CM Norway. Working starts.
Jan 2008: Nordic Meeting in Sweden (or if not possible, in Finland). Committee meets first time.
April 2008: Planning committee comes up with a suggestion of the theme for the campaign, and national bodies give feedback
April- August 2008: Committee is working on the theme and writing a specific action plan
Sep 2008: Agreeing on the more specific theme and action plan by the national bodies. Nordic Meeting?
Nov 2008: launching the campaign
Nov 2008- > running the campaign
Summer/Fall 2009: evaluation