Tule tekemään yritysvastuulakikampanjaa!

Changemaker mukaan edistämään sitovaa yritysvastuuta

Tule tekemään uutta yritysvastuulakikampanjaa. Aiheesta alustaa Sonja Vartiala Finnwatch järjestöstä. Alustuksen jälkeen mietimme yhdessä mitä Changemaker voisi kampanjassa tehdä. Tapahtuma on tiistaina 13.3.2018 kello 17-19. Paikkana on Changemakerin toimisto, osoitteessa Eteläranta 8, Helsinki. Ilmoittaudu tästä! (avuatuu uuteen välilehteen) Alla lisätietoja kampanjasta

Yksikään ihminen ei halua ostopäätöksillään tietämättään tukea vastuutonta yritystoimintaa. Kuluttajien on voitava luottaa siihen, että kaupasta ostettujen tuotteiden taustalla ei ole lapsityövoimaa, pakkotyötä tai muita ihmisoikeusloukkauksia.

Haluamme Suomeen sitovan yritysvastuulain, joka velvoittaa yritykset selvittämään toimintansa ihmisoikeusvaikutukset ja minimoimaan negatiiviset vaikutukset. Yritysvastuulaki laaditaan huolellisuusvelvoite-prosessin ympärille ja se noudattaa sisällöltään YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita.

Useat edelläkävijäyritykset ovat jo vuosia työskennelleet toimintansa ihmisoikeusvaikutusten selvittämiseksi. Edelläkävijäyritysten tukemiseksi sekä pelikentän tasaamiseksi myös muut yritykset tulee saada mukaan tähän työhön.

Kansainvälinen liike

Kampanja on osa laajaa kansainvälistä liikettä kohti yritysvastuun sitovaa sääntelyä. Vastaavia lakihankkeita on jo käynnistetty Ranskassa (Devoir De Vigilance des Enterprises hyväksyttiin vuonna 2017), Alankomaissa, Iso-Britanniassa ja Sveitsissä. Myös EU-tasolla on edetty kohti konfliktimineraaleihin liityvää huolellisuusvelvoitesääntelyä. Suomella on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus toimia edelläkävijänä ja profiloitua kansainvälisesti yhtenä yritysvastuun kärkimaista.

Kampanja

Laaja koalitio yhteiskunnan eri toimijoita kampanjoi yritysvastuulain puolesta vuosien 2018–2019 aikana. Kampanjakoalitioon kutsutaan mukaan yrityksiä, järjestöjä ja ayliikkeen sekä akateemisen maailman edustajia. Kampanja nostaa yritysvastuun julkiseen keskusteluun ennen vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Edelläkävijäyritykset asettuvat näkyvästi tukemaan lakia julkisuudessa ja myös yksittäiset ihmiset voivat kampanjassa osoittaa tukensa yritysvastuulaille. Kampanjan tavoitteena on, että eduskuntapuolueet sitoutuvat yritysvastuulakiin vaaliohjelmissaan ja vuonna 2019 muodostettavan hallituksen ohjelmaan kirjataan päämäärä sitovasta yritysvastuulaista.