Hae Changemaker-tiimiin vuodelle 2017!

Tiimin ryhmäkuva

Haluaisitko saada kokemusta järjestötoiminnasta ja toimimisesta osana tiimiä? Kiinnostavatko sinua kehityskysymykset ja globaali oikeudenmukaisuus?

Changemaker hakee puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja muita tiimin jäseniä vuodelle 2017. Changemaker-tiimi on enemmän kuin osiensa summa! Tiimiläisenä voit tuoda omia ideoitasi verkoston kehittämistä varten ja oppia yhdessä tekemällä. Tiimissä sukellat syvälle vaikuttamis- ja järjestötoiminnan saloihin ja tutustut uusiin kiinnostaviin ihmisiin! Changemaker-tiimissä on monia mielenkiintoisia tehtäviä. Vastuualueina ovat vaikuttamistoiminta, tapahtumatoiminta, jäsen- ja paikallistoiminta ja tiedotus. Hae siis palaseksi Changemaker-tiimiin, niin tiedossa on huikea vuosi yhdessä tekemistä!

Mitä tiimi tekee?

Tiimi on Changemakerin toimintaa ohjaava ja tukeva toimikunta. Tiimiin kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4–7 muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi tiimiin voidaan valita varajäseniä. Tiimin tehtävinä ovat muun muassa verkoston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, jäsenten ja paikallisryhmien tukeminen sekä valtakunnallisten tapahtumien organisointi. Tiimi toteuttaa yhdessä verkoston työntekijöiden kanssa verkoston jäsenkokousten päätösten toteuttamisen ja seurannan. Tiimin toimikausi on yksi kalenterivuosi, eli tässä tapauksessa 1.1.-31.12.2017. Tiimi kokoontuu noin kaksi kertaa kuussa, kesällä harvemmin. Tiimin kokouksia järjestetään Helsingin lisäksi tiimiläisten asuinpaikoista riippuen ympäri Suomea, ja kokouksiin voi aina osallistua Skypen välityksellä.

Mikä on puheenjohtajan rooli?

Puheenjohtajan tärkein tehtävä on toimia verkoston ja vuosittaisen kampanjan keulakuvana sekä yhteyshenkilönä jäsenten, yhteistyökumppaneiden ja median suuntaan. Puheenjohtaja pyrkii saamaan verkoston teemoja näkyväksi myös verkoston ulkopuolelle ja innostamaan vapaaehtoisia. Puheenjohtajalta edellytetään sitoutuneisuutta ja visiota siitä, millainen toimija Changemaker haluaa olla. Puheenjohtajalle maksetaan tehtävästä palkkio. Puheenjohtajan tehtävät ja palkkion suuruus määritellään tarkemmin erillisessä sopimuksessa. Jos puheenjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, ottaa varapuheenjohtaja hänen paikkansa. Puheenjohtaja on ennen kaikkea innostava tiiminvetäjä, joka pystyy pitämään langat käsissään!

Entäpä muiden tiimiläisten?

Varapuheenjohtajan rooli on tukea puheenjohtajaa Changemakerin toiminnan toteuttamisessa. Varapuheenjohtaja huolehtii kampanjan sujuvuudesta ja verkoston yleisestä toiminnasta puheenjohtajan oikeana kätenä. Tehtäviin kuuluu myös yhteydenpito eri yhteistyötahojen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

Vaikuttamistoiminnan vastaava tukee tiimin ulkopuolelta valittuja teemaryhmän vetäjiä töissään. Hän pitää yhteyttä rauha-, talous- ja ympäristoteemaryhmien vetäjiin ja suunnittelee tapoja, joilla Changemakerin teemoja ja vaikuttamistyötä voidaan toteuttaa. Tehtävä sopii sinulle, jota kiinnostaa erityisesti verkoston koulutustoiminta ja kampanjointi!

Oletko kiinnostunut tapahtumien toteuttamisesta? Tapahtumavastaavana pääset toteuttamaan muun muassa kaksi kertaa vuodessa järjestettäviä koulutusviikonloppuja ja Changemakerin esittelypisteitä erilaisiin tapahtumiin. Näissä sinua auttavat verkoston työntekijät, vaikuttamistoiminnan vastaava sekä jäsenvastaava. Mukana ovat tietysti myös verkoston vapaaehtoiset, joten et ole yksin! Tarvitset koordinointikykyä ja innostavaa asennetta.

Jäsenvastaavan tehtäviin kuuluu uusien jäsenten kutsuminen verkostoon ja heitä kiinnostavaan toimintamuotoon. Tehtävässä kannustat toimimaan paikallisesti, olet mukana kehittämässä uusia toimintaideioita ja tarjoat tapahtumia eri paikkakunnille sekä etsit paikallisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi kerhonohjaajista, papeista, opettajista. Tarvitset kannustavaa otetta ja taitoa saada uudet jäsenet mukaan toimintaan!

Sujuuko some? Tiedotusvastaavana tavoitteesi on huolehtia Changemakerin näkyvyydestä. Kiinnostus erilaisiin sosiaalisen median kanaviin, vaikuttavaan viestintään ja rohkeaan sisällöntuotantoon tekevät sinusta erinomaisen ehdokkaan!

Miten tiimiin haetaan?

Tiimiin voit hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen vaalitoimikunta@changemaker.fi viimeistään 26.10.2016. Kerro hakemuksessa nimesi ja ikäsi, asuinpaikkakuntasi ja puhelinnumerosi. Kerro myös millaista kokemusta sinulla on Changemakerin toiminnasta sekä mikä tai mitkä tiimin tehtävistä sinua kiinnostavat ja miksi olisit niihin sopiva.

Tiimiin valittavien tulee olla Changemakerin jäseniä, muita meriittejä ei edellytetä. Aktiivinen toiminta verkostossa katsotaan toki eduksi, mutta se ei ole ehdoton vaatimus. Tiimin valinnassa pyritään ottamaan huomioon valtakunnallisen verkoston alueellinen tasa-arvoisuus.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tiimiläiset valitaan Changemakerin jäsenkokouksessa, joka pidetään Tampereella 29.10. Hakijoiden toivotaan pääsevän paikalle kokoukseen.

Lisätietoja tiimi- ja puheenjohtajahausta voi kysyä vaalitoimikuntaan kuuluvilta Aino Tiitalta, Marika Latva-Kyynyltä ja Ulla-Sisko Jauhiaiselta, vaalitoimikunta@changemaker.fi. Tarkempaa tietoa tiimin ja puheenjohtajan roolista verkostossa löytyy myös Changemakerin säännöistä. Kokemuksia tiimissä ja puheenjohtajana toimimisesta voit kysyä myös tiimissä tänä vuonna toimivilta.

Kuvassa vuoden 2016 tiimiläiset.