Uuden tiimin vastuualueet

Ryhmäkuva tiimistä 2016

Vuoden 2016 tiimi on aloittanut toimintansa jakamalla vastuualueet, joihin liittyviä tehtäviä kukin tiimiläinen erityisesti hoitaa.

Työnjaossa tiimin kesken nähtiin tärkeänä saada panostaa vahvasti Globalistiin, jolle ei syksyllä löytynyt päätoimittajaa. Nyt tehtävä päätettiin ottaa yhdeksi tiimin vastuualueeksi tavoitteena näin vastata myös toimituskunnasta tulleeseen toiveeseen linkittää lehti entistä vahvemmin muuhun verkoston toimintaan. Aiemmista vuosista poiketen tiimissä luovuttiin erillisestä paikallisryhmävastaavan pestistä. Uudistuksen taustalla on halu vahvistaa puheenjohtajan roolia ryhmien tukemisessa ja siksi yhteydenpito paikalliselle tasolle siirrettiin entistä vahvemmin puheenjohtajan tehtäväksi.

Tiimiläisten vastuualueet jakautuvat tänä vuonna seuraavasti:

Ronja Karkinen – puheenjohtaja
Anne Heikkinen – varapuheenjohtaja, velkateeman vastaava, kansainvälisyysvastaava
Jaro Karkinen – ympäristöteeman vastaava, kampanjavastaava
Aino Tiitta – rauhateeman vastaava
Sini Savolainen – Globalistin päätoimittaja
Noora Mattila – tiedotusvastaava
Jaana Rissanen – tapahtumavastaava
Laura Tiitu – koulutusvastaava
Patrick Ahlstrand – jäsenvastaava

Tiimiläisiin voi olla yhteydessä sähköpostitse. Tiimin osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)changemaker.fi.

Kuvassa: Jaro , Ronja, Patrick, Laura, Noora, Sini, Jaana ja Anne Changemaker-viikonlopussa syksyllä 2015. Kuvasta puuttuu Aino.