Yhteisöllisyys ja uusien asioiden oppiminen innostivat Changemaker-viikonlopussa

Kevään 2014 Changemaker-viikonlopun osallistujat ryhmäkuvassa.

Kevään Changemaker-viikonloppua vietettiin Oulun keskustan tuntumassa, Hietasaaren leirikeskuksessa, 11.–13.4.2014. Viikonlopun aikana tutustuttiin maailmanmuuttajiin ympäri Suomea, kouluttauduttiin ajankohtaisista teemoista ja rentouduttiin saunoen ja hyvästä seurasta nauttien.

Perjantai-iltaa vietettiin kevyemmissä tunnelmissa toisiimme ja Changemakerin teemoihin tutustuen. Norjan Changemaker-aktiivit Tuva ja Guro esittelivät norjalaisten maailmanmuuttajien kampanjoita veroparatiisitalouden ja asekaupan kitkemiseksi. Naapurimaan kampanjatyöhön tutustuminen oli hyvää orientaatiota seuraavan päivän koulutuksille.

Lauantain ensimmäisen koulutuksen aiheena oli Elektroniikkajäte ja kehitysmaat. Niin sanotun Do-It-Yourself -koulutuksen vetäjänä oli Elina Tyynelä. Osallistujat jakautuivat pienryhmiin pohtimaan erilaisia kysymyksiä aiheeseen liittyen. Miten ja kuinka paljon e-jätettä syntyy? Miten e-jätettä kierrätetään virallisesti ja epävirallisesti? Millaisia ongelmia elektroniikkajäte aiheuttaa kehitysmaissa? Pienryhmät etsivät internetistä tietoa kukin omaan kysymykseensä ja esittelivät löydöksensä koko ryhmälle. Yhdessä ryhmät totesivat elektroniikkajätteen olevan huolestuttava ongelma erityisesti kehitysmaiden näkökulmasta. Elektroniikkajäteongelmaan voidaan puuttua muun muassa panostamalla elektroniikkatuotteiden uudelleenkäyttöön ja valistamalla kuluttajia, lisäämällä yritysten raportointivastuuta sekä uusimmalla tullin nimikkeistöä ja vahvistamalla valvontaa.

Kahdessa vapaavalintaisessa työpajassa teemana oli rauha. Tytti Matsinen veti konfliktisimulaation, jossa osallistujat jakautuivat kahteen ryhmään. Simulaation tavoitteena oli tuoda esille konfliktitilanteiden dynamiikkaa ja rauhan saavuttamisen esteitä. Samaan aikaan toisessa työpajassa syvennyttiin ihmisoikeuskysymyksiin draaman keinoin. Ajatuksia herättävän draamapajan veti Changemaker-vapaaehtoinen Rebekka Katko.

Lounaan ja ulkoiluhetken jälkeen leirikeskuksessa syvennyttiin tämän vuoden kampanjateemaan, veroparatiiseihin. Järjestöjen yhteisen Veroparatiisimatkat-kampanjan koordinaattori Niklas Kaskeala tarjosi tietopaketin veroparatiisitaloudesta ja suuryritysten verovälttelystä. Yritysten verovälttely on kehitysmaille köyhyysloukku. Verovälttelyn seurauksena kehitysmaat menettävät vuosittain yhdeksänkertaisesti koko maailman kehitysyhteistyövarojen verran verovaroja. Verovälttelyyn voidaan puuttua vaatimalla yrityksiä raportoimaan taloustietonsa maakohtaisesti. Maakohtaisen talousraportoinnin tulisi sisältää yrityksen myyntiluvut, työntekijäkulut, voitot, verot, konsernin sisäisen rahaliikenteen sekä aineelliset investoinnit kaikissa niissä maissa, joissa yrityksellä on liiketoimintaa.

Koulutuspäivän ohjelmaa keventämään järjestettiin lauantai-iltapäivällä kaksi vaihtoehtoista luovaa työpajaa. Toisessa pajassa osallistujat pääsivät askartelemaan ja tuunaamaan kampanjatarvikkeita, kun taas toisen työpajan osallistujat suunnistivat etsimään lähialueen geokätköjä. Illalla saunottiin ja rentouduttiin. Uskaliaammat kävivät myös pulahtamassa hyisessä joessa!

Osana Veroparatiisimatkat-kampanjaa Changemaker kannustaa kolmea suomalaista suuryritystä olemaan edelläkävijöitä ja julkaisemaan maakohtaiset talousraporttinsa. Changemaker-viikonlopun yhteydessä järjestetyssä kampanjatempauksessa lanseerattiin Changemakerin postikorttikampanja, jossa kannustamme Konetta, Stora Ensoa ja UPM-Kymmentä näyttämään muille suomalaisyrityksille mallia maakohtaisessa raportoinnissa. Kampanjakauden aikana postikortteihin tullaan keräämään nimiä ympäri Suomea. Oulun Rotuaarilla 13.4.2014 järjestetyssä kampanjatempauksessa kerättiin yrityksille 145 postikorttia – mahtava startti kampanjakaudelle!

Viikonlopusta saadun palautteen perusteella osallistujat arvostivat monipuolista ohjelmaa ja kansainvälistä tunnelmaa. Monen mielestä viikonlopussa oli parasta uusien asioiden oppiminen sekä maailmanmuuttajahenki ja yhteisöllisyys. Kiitos kaikille viikonloppuun osallistuneille ja toivottavasti nähdään seuraavassa Changemaker-viikonlopussa Nummijärvellä lokakuussa 2014!