Changemaker mukana kirkon kasvatuksen #rauha-teemavuosissa

#rauha

Kirkon kasvatustyössä painotetaan vuosina 2018-2019 rauhan merkitystä. Koska rauha on yksi Changemakerin pysyvistä vaikuttamistoiminnan teemoista, verkostomme on vahvasti mukana teemavuosien toteutuksessa.

Rauha on rikas ja monipuolinen teema, ja teemavuosien aikana käsitellään mm. koulurauhaa, somerauhaa, kotirauhaa ja rauhaa lähellä ja kaukana.

”Rauha voi olla elämäntapa, jolla kunnioitamme toisiamme, säästämme luontoa, rakennamme toivoa ja luottamusta, ja edistämme vieraanvaraisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tällaista elämäntapaa Jeesus opetti”, sanoo Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat -yksikön vs. johtaja Jarmo Kokkonen.

Materiaalia teeman käsittelyyn nuorten kanssa

Teemavuodet käynnistyvät Kirkon kasvatuksen päivillä Jyväskylässä 9.-11.1. missä Changemaker näkyy Kirkon Ulkomaanavun esittelypisteellä, jakaa globaalikasvatusmateriaaleja sekä on mukana toteuttamassa tapahtuman ohjelmaa yhteistyössä Nuori Kirkko ry:n, Rauhankasvatusinstituutin ja kirkon oppilaitostyön asiantuntijoiden kanssa.

Changemaker on myös vastikään tuottanut uuden Rauhan tekijät -materiaalin, jonka avulla rauhateemaa voi käsitellä esimerkiksi nuorten illoissa tai vaikkapa kouluvierailuilla.

”Vaikka rauha on tärkeä aihe, se saattaa tuntua etäiseltä ja vaikealta tarttua. Siksi Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto haluaa kannustaa nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä aiheen pariin erilaisten materiaalien ja harjoitteiden avulla. Niiden kautta on helpompi miettiä myös omaa roolia ja mahdollisuuksia vaikuttaa rauhaan niin lähiympäristössä kuin globaalisti”, Changemaker-koordinaattori Sini Tyvi toteaa.

Teemavuosia ovat rakentamassa Kirkkohallitus ja seurakunnat, Suomen Lähetysseura, Nuori kirkko ry, Pipliaseura, Kirkon Ulkomaanapu ja Changemaker sekä Suomen NMKY. Mukana on myös yhteistyökumppaneita yhteiskunnan puolelta. Järjestöt tuottavat yhdessä monipuolista sisältöä ja vinkkejä rauhateeman käsittelyyn rauhamaassa.fi-sivustolle.