Hae Changemakerin tiimiin vuodelle 2021!

Kiinnostavatko sinua kehityskysymykset ja globaali oikeudenmukaisuus? Haluaisitko saada kokemusta järjestöhommista ja tiimityöskentelystä? Etsitkö mukavaa puuhaa vuodelle 2021? Hae nyt Changemakerin tiimin ja tule tekemään töitä paremman maailman puolesta!

Kirkon ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker hakee uutta tiimiä vuodelle 2021. Puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja muihin tehtäviin kaivataan nuoria, joita kiinnostaa tehdä yhdessä asioita maailman muuttamiseksi.

Tiimiläisenä pääset kehittämään verkostoa ja oppimaan uutta vaikuttamis- ja järjestötoiminnasta yhdessä tekemällä. Lisäksi pääset tutustumaan uusiin kiinnostaviin ihmisiin! Changemaker-tiimissä on monia vastuualueita, kuten vaikuttamis-, tapahtuma- sekä paikallistoiminta. Hae Changemaker-tiimiin, tiedossa on huikea vuosi yhdessä tekemistä!

Tiimiläiset valitaan syksyn Changemaker-viikonlopussa 9.-11.10. Orivedellä. Tiimiin hakeminen ei edellytä osallistumista leirille, vaikka jäsenistö mielellään tutustuukin hakijoihinsa myös henkilökohtaisesti.

 

MITÄ TIIMI TEKEE?

Tiimi on Changemakerin toimintaa ohjaava ja tukeva toimikunta. Tiimiin kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4–7 muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi tiimiin voidaan valita varajäseniä. Tiimin tehtävinä ovat muun muassa verkoston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, jäsenten ja paikallistoiminnan tukeminen sekä valtakunnallisten tapahtumien organisointi. Tiimi pitää yhdessä verkoston työntekijöiden kanssa huolta siitä, että verkoston jäsenkokousten päätökset toteutetaan ja niitä seurataan. Tiimin toimikausi on yksi kalenterivuosi, eli tässä tapauksessa 1.1.-31.12.2021. Tiimi kokoontuu noin kolmen viikon välein, kesällä harvemmin. Tiimin kokouksia järjestetään etäyhteyksien välityksellä, Helsingissä ja mahdollisuuksien mukaan ympäri Suomea. Kokouksiin on aina mahdollista osallistua etänä.

PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

Puheenjohtajan tärkein tehtävä on toimia verkoston ja vuosittaisen kampanjan keulakuvana sekä yhteyshenkilönä jäsenten, yhteistyökumppaneiden ja median suuntaan. Puheenjohtaja pyrkii saamaan verkoston teemoja näkyväksi myös verkoston ulkopuolella ja innostamaan vapaaehtoisia. Puheenjohtajalta edellytetään sitoutuneisuutta ja visiota siitä, millainen toimija Changemaker haluaa olla. Puheenjohtajalle maksetaan tehtävästä palkkio. Puheenjohtajan tehtävät ja palkkion suuruus määritellään tarkemmin erillisessä sopimuksessa. Jos puheenjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, ottaa varapuheenjohtaja hänen paikkansa. Puheenjohtaja on ennen kaikkea innostava tiiminvetäjä, joka pystyy pitämään langat käsissään!

MUIDEN TIIMILÄISTEN TEHTÄVÄT

Varapuheenjohtajan rooli on tukea puheenjohtajaa Changemakerin toiminnan toteuttamisessa. Varapuheenjohtaja huolehtii kampanjan sujuvuudesta ja verkoston yleisestä toiminnasta puheenjohtajan oikeana kätenä. Tehtäviin kuuluu myös yhteydenpito eri yhteistyötahojen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Uusia tuttavuuksia saa siis myös ulkomailta. Varapuheenjohtajan tehtävässä tarpeen tulevat erityisesti hyvät yhteistyö- ja neuvottelutaidot.

Vaikuttamistoiminnan vastaava tukee kampanjoita tekeviä vapaaehtoisia. Hän pitää yhteyttä eri kampanjoiden vetäjiin ja suunnittelee tapoja, joilla Changemakerin teemoja ja vaikuttamistyötä voidaan toteuttaa. Oma kädenjälki saa näkyä Changemakerin vaikuttamistyössä! Tehtävä sopii erityisesti verkoston koulutustoiminnasta ja kampanjoinnista kiinnostuneelle.

Tapahtumavastaava on vahvasti mukana toteuttamassa muun muassa kaksi kertaa vuodessa järjestettäviä Changemaker-viikonloppuja ja Changemakerin esittelypisteitä erilaisiin tapahtumiin. Yhdessä verkoston työntekijöiden ja muiden tiimiläisten kanssa saat järjestää juuri sinun näköisiäsi tapahtumia. Mukana ovat tietysti myös verkoston vapaaehtoiset, joten et ole yksin! Erityiseksi hyödyksi katsotaan koordinointikyky ja innostava asenne.

Paikallistoiminnan vastaavan tehtäviin kuuluu uusien jäsenten kutsuminen verkostoon ja heitä kiinnostavaan toimintamuotoon. Tehtävässä kannustat vapaaehtoisia toimimaan paikallisesti ja olet mukana kehittämässä uusia toimintaideoita. Tarjoat tapahtumia eri paikkakunnille ja etsit paikallisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi seurakunnista ja kouluista. Kannustava ote ja kiinnostus uusia jäseniä ja sellaisiksi haluavia kohtaan ovat jäsenvastaavan ominaisuuksia.

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi tiimiläisten tehtäviä voidaan räätälöidä tiimiläisten osaamiseen sopiviksi.

 

MITEN TIIMIIN HAETAAN?

Tiimiin voit hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen helmi.saksholm@kirkonulkomaanapu.fi viimeistään 9.10. mennessä. Kerro hakemuksessa nimesi ja ikäsi, asuinpaikkakuntasi ja puhelinnumerosi. Kerro myös millaista kokemusta sinulla on Changemakerin toiminnasta sekä mikä tai mitkä tiimin tehtävistä sinua kiinnostavat ja miksi olisit niihin sopiva. Jos haet useampaan tehtävään, ilmaise, mikä niistä kiinnostaa sinua eniten.

Tiimiin valittavien tulee olla Changemakerin jäseniä, muita meriittejä ei edellytetä. Aktiivinen toiminta verkostossa katsotaan eduksi, mutta se ei ole ehdoton vaatimus. Tiimin valinnassa pyritään ottamaan huomioon valtakunnallisen verkoston alueellinen tasa-arvoisuus. Jäseneksi voi liittyä täällä.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tiimiläiset valitaan Changemakerin jäsenkokouksessa, joka pidetään Orivedellä 9.-11.10. Hakijoiden toivotaan pääsevän paikalle kokoukseen, mutta se ei ole edellytys.

Lisätietoja tiimi- ja puheenjohtajahausta voi kysyä vaalitoimikunnalta, helmi.saksholm@kirkonulkomaanapu.fi. Tarkempaa tietoa tiimin ja puheenjohtajan roolista verkostossa löytyy myös Changemakerin säännöistä. Kokemuksia tiimissä ja puheenjohtajana toimimisesta voit kysyä myös tiimissä tänä vuonna toimivilta. Tiimin jäsenet vastaavat mielellään kysymyksistä omiin tehtäviinsä liittyen, yhteystiedot löydät täältä.

Kuvassa vuoden 2020 tiimiläiset.