Changemakerille nuorisotyön tunnustuspalkinto 2010

Opetusministeriön myöntämän 10 000 euron nuorisotyön tunnustuspalkinnon sai tänä vuonna nuorisoverkosto Changemaker. Palkinnon luovutti kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin Allianssi-risteilyn avajaisseminaarissa Helsingissä keskiviikkona 17.3.

Perusteluina todetaan, että Changemaker toimii globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi yhteiskunnassa sen kaikilla tasoilla. Viisivuotias Changemaker on nuorten järjestämää toimintaa nuorille. Toiminnan periaatteena on osallistujille ns. matalan kynnyksen toiminnan periaate. Changemakerin tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta sekä kirkossa että yhteiskunnassa. Changemaker on tietyllä tavalla myös erillään instituutiosta ja järjestörakenteista, joissa nuorisotyön on perinteisesti ymmärretty tapahtuvan. Tämän kaltainen uusi ja innovatiivinen ajattelu on aina tervetullutta, sanoo Wallin.

Vuosittain myönnettävän nuorisotyön tunnustuspalkinnon myöntää kulttuuriministeri kuultuaan Nuorisotutkimussäätiön hallitusta. Nuorisotutkimussäätiön hallituksen muodostavat Allianssin työvaliokunta, professori Helena Helve ja opetusministeriön nuorisoyksikön päällikkö Olli Saarela.