Den nya tidningen Globalisti är här!

Globalisti är Changemakers egen tidning som strävar att öka kunskapen om utvecklingsfrågor och inspirera att verka för global rättvisa. Huvudtemat för numret 1/2019 är företagsansvar. Bekanta dig med #Ykkösketjuun-kampanjen och kom med och påverka.