Yhdenvertaisuus: vastaa kyselyyn

Syrjinnästä vapaa alue -merkki ja equality for all teksti, sekä megafoni

Changemaker on viime vuosina ottanut tasaisesti askeleita kohti yhdenvertaisempaa toimintaa. Nyt kerätään palautetta jäsenistöltä yhdenvertaisuuskyselyllä. Yhdenvertaisuus tekee toiminnasta mahdollista kaikille.

Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan kirjattiin yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen ja kevään jäsenkokouksessa verkosto julistautui syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Käytännön työ yhdenvertaisuuden edistämiseksi alkoi toukokuussa, kun Changemakerin edustajat kävivät oppimassa yhdenvertaisuudesta Allianssin koulutuksessa. Ensitöikseen verkosto kerää jäsenistön mielipiteitä ja palautetta syrjivistä toimintatavoista yhdenvertaisuuskyselyllä. Syksyllä perustetaan työryhmä, joka lähtee kyselyn tulosten pohjalta suunnittelemaan Changemakerille yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Tavoitteena Changemakerilla on ennen kaikkea toimiva ja helposti käytäntöön sovellettava yhdenvertaisuussuunnitelma. Monikymmensivuisen korulausein väritetyn julistuksen sijaan verkostossa halutaan selvittää käytännön muutoksia, joiden kautta toiminnasta tulisi aidosti yhdenvertaisempaa. Esimerkiksi esteettömistä leiripaikoista ja häirintäyhdyshenkilön valinnasta on jo herännyt keskustelua.

Käy vastaamassa yhdenvertaisuuskyselyyn täällä (linkki avautuu uuteen ikkunaan). Vastausaikaa on 31.8. asti.

Lisätietoja yhdenvertaisuustyöryhmästä tulee myöhemmin, joten pysy kuulolla!