Hae Changemaker-verkostoon harjoitteluun syksyksi

Pienryhmä työskentelee elektroniikkajätekysymyksen kimpussa.

Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-nuorisoverkosto etsii 10-vuotissyntymäpäivistä vastaavaa harjoittelijaa syksyksi 2014.

Harjoittelijan tehtävänä on huolehtia Changemaker-verkoston 10-vuotissyntymäpäivien järjestelyistä. Syntymäpäivät pidetään 29.11.2014 Helsingissä. Päivään kuuluu useampi erillinen tilaisuus. Syntymäpäivien suunnittelu ja toteutus tehdään kiinteässä yhteistyössä Changemaker-verkoston vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu käytännön järjestelyiden lisäksi myös syntymäpäiviin liittyvää tiedottamista. Harjoittelija raportoi projektista verkostolle. Lisäksi harjoittelija avustaa Changemakerin toimistotehtävissä.

Harjoittelijalta toivotaan kykyä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä kiinnostusta vaikuttamistyöhön, ihmisoikeuksiin ja kehityspolitiikkaan. Tapahtumien järjestämiseen liittyvä kokemus ja koulutus luetaan eduksi. Tehtävä edellyttää joustavuutta työaikojen suhteen (sisältää iltoja ja viikonloppuja). Kokemus vapaaehtoisten kanssa toimimisesta ja järjestötoiminnasta katsotaan eduksi.

Harjoittelija työskentelee 50 % työajalla syys- ja lokakuun ja täysipäiväisesti marraskuun ajan. Tämä kahden kuukauden harjoittelu sijoittuu Kirkon Ulkomaanavun Helsingin toimistoon. Harjoittelijalle maksetaan TES:n mukainen tuntipalkka, 8,77€/h. Hakemukset ja ansioluettelot toimitetaan 18.5.2014 mennessä nuorisoverkoston koordinaattorille Pertti Keinäselle: pertti.keinanen@kirkonulkomaanapu.fi. Koordinaattorilta voi kysyä lisätietoja sähköpostitse tai puhelimitse: 050-3423799. Haastattelut pidetään 23.5.2014.

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva verkosto, joka tarjoaa vapaaehtois- ja vaikuttamistoiminnan mahdollisuuksia kehityskysymyksistä kiinnostuneille nuorille. Lisätietoa verkostosta: www.changemaker.fi.