Changemaker keskusteli Stora Enson kanssa yrityksen talousraportoinnista

Stora Enson edustajat ja Changemakerin puheenjohtaja sekä velkateeman vastaava yhteiskuvassa

Changemaker tapasi Stora Enson edustajia 12.3.2015. Tapaamisessa keskusteltiin yrityksen julkaisemasta maakohtaisesta talousraportoinnista. Tapaaminen oli jatkoa viime vuonna alkaneelle keskustelulle yrityksen ja verkoston välillä. Keskustelu käytiin avoimessa ja hyvässä hengessä ja Changemaker sai vastauksia kysymyksiinsä.

Stora Enso julkisti vuoden 2014 vuosiraportissaan verotietoja avoimemmin kuin koskaan aiemmin. Sekä yritys itse että Changemaker ovat tyytyväisiä siihen, että näin tehtiin. Stora Enso aikoo myös jatkossa julkaista talousraporttinsa avoimuuden hengessä. “Veroraportoinnin avaaminen osoittaa, että yritys on ottanut kansalaisjärjestöjen toiveet avoimuudesta tosissaan.” toteaa Changemakerin puheenjohtaja Elina Tyynelä.

Changemakeria tapaamisessa edustivat puheenjohtaja Elina Tyynelä sekä velkateeman vastaava Riikka Piri. Stora Ensosta tapaamiseen osallistuivat verojohtaja Albert Vollmer, yritysvastuukysymyksiin erikoistunut Joni Mäkitalo sekä Ulla Paajanen-Sainio ja Tiina Talvia sijoittajasuhteista.

Tapaaminen liittyi viime vuoden Veroparatiisimatkat-kampanjaan, jossa Changemaker kannusti kolmea suomalaista suuryritystä – Stora Ensoa, UPM Kymmeneä ja KONEtta – julkaisemaan maakohtaisen talousraporttinsa. Changemaker keräsi postikorttikampanjassaan 3 182 vetoomuskorttia, joista 1 194 oli osoitettu Stora Ensolle