Ruotsinkielisiä paikallisryhmiä Changemakeriin

Changemaker-verkostosta on vihdoin tullut kaksikielinen. Helmikuussa ruotsinkieliset paikallisryhmät Kokkolassa ja Porvoossa ovat virallisesti aloittaneet toimintansa.

Jo muutaman vuoden ajan on Changemakerissa haaveiltu kaksikielisestä verkostosta. Keskeisimmissä ruotsinkielisissä, Porvoon hiippakunnan nuorten tapahtumissa on vierailtu parin vuoden ajan. Nyt toimintaa on siis sekä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla että Uudellamaalla, keskeisimmillä ruotsinkielisillä alueilla. 

Verkosto on laatinut myös kaksikielisyysstrategiaa, jonka visiossa Changemaker on elävästi kaksikielinen: se toimii näkyvän ja kuuluvan kaksikielisyyden puolesta. Kaksikielisyys on osa verkoston julkisuuskuvaa. Avoimuus ja suvaitsevaisuus ovat keskeisiä arvoja, ja jokainen tekee oman osansa niiden toteutumiseksi. Visioon sisältyy myös todellinen valtakunnallisuus: Changemaker-toimintaa on koko maassa, myös kaikkialla ruotsinkielisessä Suomessa.