Changemakerilla uusi työntekijä

Changemaker-koordinaattorin tehtävässä on 28.5.2018 aloittanut TM Katariina Väisänen. Katariinan tehtävänä on huolehtia verkoston hallinnosta, järjestää koulutuksia ja rakentaa yhteistyösuhteita erityisesti seurakuntiin. Hän toimii Sini Tyvin sijaisena Sinin jäätyä vanhempainvapaalle 14.6.2018.

Katariina on työskennellyt aiemmin Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa (SEN) ihmisoikeus- ja kehityskysymyksiin keskittyvän vaikuttamistyön parissa. Katariinalla on työkokemusta myös Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimivasta Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston sihteeristöstä. Lukio- ja opiskeluaikoinaan Katariina veti seurakunnan nuorten leirejä ensin vapaaehtoisena ja myöhemmin työntekijänä.

Changemakerissa Katariina haluaa olla edistämässä nuorten ja nuorten aikuisten mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Häntä motivoi mahdollisuus kehittää innostavaa yhteistä toimintaa ja auttaa vapaaehtoisia tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Vapaa-ajalla Katariinan voi löytää esimerkiksi Uutelan merelliseltä luontopolulta tai salsatunnilta.