Lähde mukaan Changemakerin tiimiin!

Työskentelyä tiimin strategiaviikonlopussa.

Changemaker hakee puheenjohtajaa ja muita tiimin jäseniä vuodelle 2015.

Olisitko Sinä yksi tiimiläisistä?

Haluatko antaa aikaasi Changemakerin hyväksi, tehdä hauskoja ja luovia juttuja mukavassa porukassa, saada arvokasta kokemusta järjestötoiminnasta sekä oppia globaaleista kysymyksistä? Ainakin tällaista on Changemakerin tiimissä toimiminen. Tiimissä on tarjolla tehtäviä koulutuksen, tiedotuksen, sidosryhmien-, jäsen- ja paikallisryhmäyhteyksien, kampanjoinnin ja muiden projektiluontoisten juttujen parissa.

Mitä Changemaker-tiimi tekee?

Tiimi on Changemakerin toimintaa ohjaava ja tukeva toimikunta. Tiimiin kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4–7 muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi tiimiin voidaan valita varajäseniä. Tiimin tehtävinä ovat muun muassa verkoston toiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen, jäsenten ja paikallisryhmien tukeminen sekä valtakunnallisten tapahtumien organisointi. Tiimi toteuttaa yhdessä verkoston työntekijöiden kanssa verkoston jäsenkokousten päätösten seurannan. Tiimin toimikausi on yksi kalenterivuosi. Tiimi kokoontuu noin kaksi kertaa kuussa, kesällä harvemmin.

Entä puheenjohtaja?

Tiimin kokouksissa puhetta johtaa puheenjohtaja, joka myös osallistuu tiimin työhön yhdessä muiden tiimiläisten kanssa. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on kuitenkin olla koko Changemakerin keulakuva ja edustaja, joka toimii yhteyshenkilönä niin jäsenten, yhteistyökumppaneiden kuin mediankin suuntaan. Puheenjohtaja myös edustaa verkostoa sidosryhmätapaamisissa. Puheenjohtajalle maksetaan tehtävästä palkkiota, joka on vuodessa noin 2500-2800 euroa. Verkoston säännöt määrittelevät puheenjohtajan tehtävät. Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään ottaa varapuheenjohtaja hänen paikkansa.

Kuka voi hakea?

Tiimiin valittavien tulee olla Changemakerin jäseniä, muita meriittejä ei edellytetä. Aktiivinen toiminta verkostossa katsotaan toki eduksi, mutta se ei ole ehdoton vaatimus. Tiimin valinnassa pyritään ottamaan huomioon valtakunnallisen verkoston alueellinen tasa-arvoisuus, ja tiimin kokoustamispaikat määrittyvät osin myös tiimiläisten asuinpaikkojen mukaan. Tiimin kokouksiin on mahdollista osallistua myös etänä (esimerkiksi Skype).

Miten tiimiin haetaan?

Tiimiin voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen Janne Eroselle (janne1616@hotmail.com). Hakemuksesta tulee ilmetä nimesi, ikäsi, asuinpaikkakuntasi, puhelinnumerosi ja kokemuksesi Changemakerissa. Kerro myös, haetko puheenjohtajan palkkiollista paikkaa vai varapuheenjohtajan tai muun tiimiläisen paikkaa sekä miksi olisit hyvä hakemaasi tehtävään. Puheenjohtajaksi hakiessa muista ilmoittaa lisäksi haluaisitko toimia tiimin muissa tehtävissä siinä tapauksessa, ettei sinua valita puheenjohtajan tehtäviin.

Hakuaikaa Changemakerin tiimiin on 26.9.2014 asti.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tiimiläiset valitaan Changemakerin jäsenkokouksessa 10.10.2014 klo 14.00 Seinäjoella. Hakijoiden toivotaan pääsevän paikalle kokoukseen.

Lisätietoja tiimi- ja puheenjohtajahausta voi kysyä vaalitoimikuntaan kuuluvilta Janne Eroselta (janne1616@hotmail.com) ja Marika Latva-Kyynyltä (marikellak@gmail.com).

Tarkempaa tietoa tiimin ja puheenjohtajan roolista verkostossa löytyy myös Changemakerin säännöistä.