Rauha, Velka ja Ympäristö pysyviksi vuositeemoiksi

Changemakerin Turussa 19.3.2010 kokoontunut jäsenkokous hyväksyi sääntömuutoksen, jonka myötä verkosto siirtyy sisarjärjestönsä Norjan Changemakerin tavoin pysyviin vuositeemoihin. Pysyviksi teemoiksi valittiin perusteellisen keskustelun jälkeen useiden ehdotusten joukosta kokouksen yksimielisellä päätöksellä Rauha, Velka ja Ympäristö.

Sääntömuutos astuu voimaan heti mutta pysyviin teemoihin siirrytään vaiheittain siten, että lopullisesti uusi malli on käytössä vuonna 2012. Siirtymäkauden aikana 2010-2011 kampanjoidaan ja kouluttaudutaan aiemmin valituista teemoista sekä kootaan uudet teemaryhmät, jotka työskentelevät rauhaan, velkaan ja ympäristöön liittyvien kysymysten parissa. Muutoksen toteuduttua pysyvien vuositeemojen määrä voidaan nostaa nyt valituista kolmesta viiteen.