Jäsenkokous 18.4. – tule vaikuttamaan!

Jäsenkokouksen osallistujia Seinäjoella

Changemakerin ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenkokous, johon ovat tervetulleita kaikki verkostomme jäsenet.

Koronavirustilanteen takia kevään jäsenkokouksen ajankohtaa on siirretty ja jäsenkokous pidetään

lauantaina 18.4.2020 klo 12:00 alkaen etäyhteydellä.

Kokoukseen voi siis osallistua netin kautta omalta kotisohvalta. Linkki kokoukseen liittymiseksi sekä ohjeet löytyvät esityslistan jälkeen tämän uutisen lopusta. Jäsenkokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Jäsenkokouksessa päätetään mm. Changemakerin uudesta strategiasta sekä vuoden 2021 kampanjateemasta. Keskusteluihin toivotaan sekä uusien että vanhojen jäsenten näkökulmaa, joten tule kertomaan omasi!

Kokouksen esityslista

Kaikki liitteet aukeavat uuteen välilehteen tai ikkunaan. Kohtien 5, 7 ja 8 liitteet aukeavat Google-dokumentteina, joita jäsenten on mahdollista kommentoida ennen jäsenkokousta. Kohdan 6 liite löytyy nettisivuiltamme.

1.    Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt,

2.    Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

3.    Esityslistan hyväksyminen

4.    Verkoston ajankohtaiset kuulumiset

5.   Toimintakertomus 2019 (Liite 1)

Esitys: hyväksytään Changemakerin toimintakertomus vuodelta 2019. 

6.   Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet (Liite 2)

Tiimi on keskustellut yhteistyöperiaatteista KUA:n edustajien kanssa helmikuussa pidetyssä tapaamisessa. Asiakirjaan ei ehdoteta muutoksia.

Esitys: hyväksytään Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanaavun yhteistyöperiaatteet.

7.   Changemakerin strategia (Liite 3)

Changemakerin nykyinen strategian päättyy vuoteen 2020. Kevään aikana tiimi työskennellyt uuden strategian parissa, jota nyt ehdotetaan hyväksyttäväksi ohjaamaan vuosien 2020-2030 toimintaa. Verkoston jäseniä on osallistettu strategiatyöskentelelyyn kutsumalla heitä vastaamaan jäsenkyselyyn, kommentoimaan strategiaa sekä osallistumaan strategiatyöpajaan.

Esitys: hyväksytään Changemakerin strategia vuosille 2020-2030. 

8.    Sääntömuutos (Liite 4)

Changemakerin erillisten teemaryhmien toiminnasta on käytännössä luovuttu jo vuosien 2018-2019 aikana, sen sijaan toimintaa on toteutettu Changemaker-iltoina. Uuden strategian valmistelun yhteydessä tiimi päätyi esittämään, että myös verkoston kolmesta pysyvästä vaikuttamistoiminnan teemasta luovuttaisiin ja sen sijaan vaikuttamistoiminnan määritellään puuttuvan epäoikeudenmukaisuutta aiheuttaviin rakenteisiin, nostavan esille globaalin etelän ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten näkökulmaa sekä Suomen roolia maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tämä muotoilu antaisi verkostolle mahdollisuuden aiempaa laajemmin ajankohtaisiin kehityskysymyksiin sekä toimia esimerkiksi eri kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Strategiaprosessin sekä viime vuosien teemaryhmätoiminnan kehityksen vuoksi ehdotetaan, että sääntöjen § 2 H) muutetaan vastaamaan paremmin nykyisiä tavoitteita. Samalla kohtaan § 2 C) ehdotetaan tarkennusta.

Esitys: hyväksytään Suomen Changemakerin säännöt -asiakirja ehdotetuilla muutoksilla.

9.   Kampanjateeman valinta vuodelle 2021 

Changemaker kampanjoi, jotta Suomi ja suomalaiset tuntisivat globaalin vastuunsa ja toimisivat sen mukaisesti. Verkosto nostaa esiin maailmanlaajuisia epäkohtia, vaatii päättäjiltä vastuullista politiikkaa ja lisää ihmisten tietoisuutta epäoikeudenmukaisuuden syistä.

Vuoden 2021 kampanjateeman valitsemiseksi tiimi on kartoittanut mahdollisia ajankohtaisia aiheita ja niiden pohjalta ehdottaa kampanjateemaksi jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

a) Rauha ja oikeudenmukaisuus. Teema on kestävän kehityksen tavoite 16, johon liittyen voisi kampanjoida useammastakin eri näkökulmasta. Aihe voisi olla mielenkiintoinen ja ajankohtainen, sillä YK on julistanut vuoden 2021 olevan ” International Year of Peace and Trust”
b) Kestävä talous. Vuosi 2021 on YK:n mukaan myös ”International Year of Creative Economy for Sustainable Development”, joten myös tästä teemavuodesta voisi löytyä mahdollisuuksia kestävän talouden esillä pitämiseen. Tarkemman aiheen voisi valita siten, että se linkittyisi esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteisiin 10 eriarvoisuuden vähentäminen, 16 rauha ja oikeudenmukaisuus tai ympäristönäkökulmiin.
c) Vapaa internet. YK:n ihmisoikeusneuvosto on julistanut internetin ihmisten perusoikeudeksi, mutta internetin käyttöä ja sisältöä rajoitetaan silti monissa maissa. Vuonna 2021 vietetään tutkitun tiedon teemavuotta ja samaan aikaan Suomi on nousemassa internetin vapauteen liittyvän järjestön johtoon. Mahdollista vaikuttamistoimintaa voisi siis linkittää näihin näkökulmiin.
d) EU ja Afrikka. EU julkaisi maaliskuussa 2020 Afrikka-strategian, jossa perimmäinen ajatus on tehdä Afrikan valtioiden kanssa yhteistyötä tasavertaisina kumppaneina. Myös Suomessa on ollut käynnissä prosessi kansallisesta Afrikka-strategiasta.

Esitys: käydään keskustelu kampanjateemasta ja valitaan, mistä aiheesta verkosto haluaa vuonna 2021 kampanjoida.

10.  Vaalitoimikunnan valinta

Sääntöjen mukaisesti Changemakerin kevään jäsenkokous valitsee vaalitoimikuntaan 2-5 jäsentä. Toimikunta kerää ehdokkaita seuraavan vuoden tiimiin, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi sekä valmistelee heistä esittelyn syksyn jäsenkokoukselle. Toimikunnan jäsen ei voi asettua ehdolle tiimiin tai puheenjohtajaksi. Mikäli jäsenkokous niin päättää, vaalitoimikunta voidaan valtuuttaa etsimään myös ehdokkaat Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin tehtävään.

Esitys: valitaan vaalitoimikuntaan 2-5 henkilöä ja nimetään henkilöt. 

11.  Muut esille tulevat asiat 

12.  Ilmoitusasiat

13.  Kokouksen päättäminen

 

Ohjeet jäsenkokoukseen liittymiseksi

Changemakerin jäsenkokous järjestetään Adobe Connect -verkkokoulutusalustalla. Kokoukseen voi liittyä avoimen linkin kautta. Vaihtoehtoina ohjelma tarjoaa kokouslinkin avaamista joko sovelluksessa tai selaimessa – molempien vaihtoehtojen pitäisi toimia, mutta ongelmatilanteessa sovellus toimii varmemmin.

Liittyessäsi jäsenkokoukseen pyydämme, että ilmoitat nimenäsi sekä etu- että sukunimen, jotta voimme todeta, keitä kokoukseen osallistuu.

Linkki jäsenkokoukseeen: https://fabo.adobeconnect.com/cmjasenkokous/ (aukeaa uuteen ikkunaan)

Voit käydä tutustumassa ohjelmaan ja testata pääsysi kokousympäristöön heti. Vaikka jäsenkokous alkaa lauantaina klo 12:00, kokoukseen kannattaa liittyä kuitenkin hyvissä ajoin ennen sitä, jotta ehdit testata ääniasetukset ja varmistaa, että liittyminen onnistuu.

Changemakerin työntekijät päivystävät kokousympäristössä klo 11:30 alkaen ja auttavat teknisissä haasteissa. Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä myös soittamalla tai lähettämällä viestiä ensisijaisesti Laurille numeroon 0503423799.

Kokouksen aluksi käymme yhdessä läpi verkkoympäristön käyttöä ja yhteisiä käytäntöjä, miten kokous saadaan toimimaan mahdollisimman sujuvasti.

Tapaamisiin jäsenkokouksessa!