Telttakampanja päättyi Holkerin ja Huovisen vierailuun

Lupaus-kampanjan telttakylä on viluisen viikon jälkeen kääräisty pakettiin. Changemaker-verkoston nuoret asuivat viikon ajan Helsingin Rautatientorilla muistuttaakseen päättäjiä ja kansalaisia siitä, että Suomi on luvannut nostaa kehitysyhteistyömäärärahoja 0,7 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. Tempaus oli jatkoa viime vuoden vastaavalle tempaukselle nykytaiteen museon Kiasman edessä.

Changemaker ei ole yksin vaatimustensa kanssa. Telttatempaus oli osa kansalaisjärjestöjen pitkään jatkunutta kampanjointia 0,7-tavoitteen toteutumiseksi. Valtakunnan päättävistä elimistä eduskunta ja tasavallan presidentti ovat tavoitteen kannalla: viime keväänä 110 kansanedustajaa allekirjoitti kirjallisen kysymyksen Suomen kehitysavun tasosta, ja tasavallan presidentti Tarja Halonen muistutti tämänkeväisessä virkaanastujaispuheessaan kehitysyhteistyömäärärahojen nostotavoitteesta.

Changemaker tuo kuuluviin myös niiden satojen miljoonien sorrettujen, nälkäisten ja janoisten ihmisten äänen, jotka tarvitsevat apuamme taistelussa ihmisarvon polkemista ja lohdutonta köyhyyttä vastaan.

Piispa Eero Huovinen ja Harri Holkeri vierailivat telttaleirissä lauantaina antamassa tukensa 0,7-tavoitteelle. Entinen pääministeri Holkeri totesi, että ”Kaikissa maailman ongelmissa on taustalla köyhyys. Maailma, jossa on köyhyyttä ja nälkää, ei ole turvallinen maailma.” Holkerin mukaan kehitysyhteistyö on turvallisuuspolitiikkaa. Myös Changemakerin mielestä kehitysyhteistyö on kaukonäköistä toimintaa suomalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Naisia, lapsia, köyhiä ja muita haavoittuvia ryhmiä on suojeltava. Maailma, joka kuulee näiden ryhmien äänen, on turvallisempi maailma.

Kehitysapu ei poista kaikkea kurjuutta maailmasta. Kestävä kehitys ja rauha vaatii paljon muutakin: ihmisten poliittisten oikeuksien toteutumista, oikeudenmukaiseen kauppaan nojaavaa talouskasvua köyhissä maissa ja ympäristön kantokyvyn huomioimista rikkaissa maissa. Kehitysapu on silti välttämätöntä Pohjoisen ja Etelän välisen kuilun kaventamisessa.

Tiistaina 21.3. hallitus kokoontuu yhteiseen neuvotteluun budjettikehyksistä. Tuolloin mitataan jälleen hallituksen näkemys maailman tilasta. Vetäytyykö hallitus edelleen vastuustaan tehdä työtä köyhyyden voittamiseksi ja tasa-arvoisemman maailman luomiseksi? Vai oivaltaako se viimein, että vastuu globaalista turvallisuudesta kuuluu myös Suomelle?

Suomen taloudellinen tilanne on parempi kuin koskaan. Suomen viivyttely kehitysavun nostamisessa ei ole tietoinen poliittinen ratkaisu oman talouskehityksemme turvaamiseksi, vaan silkkaa laiskuutta kantaa globaalia vastuuta. Maailmanpankin vertailun mukaan Suomi on maailman 12. vaurain maa. Suomi ei tässä tilanteessa voi vedota heikkoon talouskehitykseen. Päinvastoin, siitä pitäisi tehdä johtopäätös: 0,7:n aika on nyt.