Hae Changemakerin edustajaksi kansainväliseen kokoukseen Keniaan

Delegates at the International Changemaker Meeting in Finland in 2012

Suomen Changemaker hakee kahta edustajaa kansainväliseen kokoukseen, joka kokoaa yhteen eri maiden Changemaker-verkostojen edustajat. Kokous järjestetään 14.-20.10.2013 Keniassa.

Changemaker-verkostoja toimii tällä hetkellä seitsemässä maassa: Suomessa, Norjassa, Islannissa, Unkarissa, Alankomaissa, Keniassa ja Pakistanissa. Kunkin verkoston toiminta perustuu paikallisten nuorten esille nostamiin teemoihin ja verkostojen toimintatavat poikkeavat toisistaan. Kansainvälisen Changemaker-yhteistyön tavoitteena on yhdenmukaistaa verkostojen toimintaa, vahvistaa verkostojen välistä yhteyttä ja yhteistyötä, tiedottaa kansallisten verkostojen ajankohtaisista aiheista sekä käsitellä uusien Changemaker-verkostojen jäsenhakemuksia.

Suomen Changemakerin edustajien odotetaan osallistuvan Keniassa järjestettävään kokoukseen aktiivisesti sen koko ajan. Ennen matkaa sekä sen jälkeen edustajien tulee osallistua tiimin ja verkoston kansainvälisten asioiden työryhmän kokouksiin, joissa he saavat perehdytystä tehtäväänsä sekä voivat kertoa matkan kuulumisia. Edustajat kirjoittavat kokouksesta myös raportin. Lisäksi edustajien tulee osallistua ennen matkalle lähtöä Kirkon Ulkomaanavun turvallisuuskoulutukseen.

Edustajan on oltava 18–29-vuotias. Edustajan tulee olla Changemakerin aktiivinen jäsen, joka tuntee sekä verkoston valtakunnallista toimintaa, kampanjatoimintaa että ymmärtää paikallistason toiminnan periaatteet. Edustajalta edellytetään sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Aiempi kansainvälinen kokemus katsotaan eduksi.

Edustajaksi hakevan tulee toimittaa verkostolle vapaamuotoinen hakemus. Kerro hakemuksessasi kuka olet, kuinka olet Changemakerissa toiminut ja miksi olisit hyvä valinta verkoston edustajaksi kansainväliseen kokoukseen.

Suomen Changemaker kustantaa edustajien kokouskulut (matkat, viisumi, matkavakuutus, ylläpito, osallistuminen) kokonaisuudessaan.

Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen toimisto@changemaker.fi 12.8.2013 mennessä. Changemakerin tiimi valitsee edustajat kokouksessaan 14.8.2013

Edustajan on otettava huomioon matkaan mahdollisesti lentoaikatauluista tuleva(t) lisäpäivä(t).