Lähde mukaan Changemakerin tiimiin!

Changemaker-viikonloppu Sastamalassa lokakuussa 2013

Changemaker hakee puheenjohtajaa ja muita tiimin jäseniä vuodelle 2016. Olisitko Sinä yksi tiimiläisistä?

Haluatko antaa aikaasi Changemakerin hyväksi, tehdä hauskoja ja luovia juttuja mukavassa porukassa, saada arvokasta kokemusta järjestötoiminnasta sekä oppia globaaleista kysymyksistä? Ainakin tällaista on Changemakerin tiimissä toimiminen. Tiimissä on tarjolla tehtäviä koulutuksen, tiedotuksen, sidosryhmien-, jäsen- ja paikallisryhmäyhteyksien, kampanjoinnin ja muiden projektiluontoisten juttujen parissa. Tiimissä pääset kehittämään Changemakeria aivan uudella tavalla.

Mitä Changemaker-tiimi tekee?

Tiimi on Changemakerin toimintaa ohjaava ja tukeva toimikunta. Tiimiin kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4–7 muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi tiimiin voidaan valita varajäseniä. Tiimin tehtävinä ovat muun muassa verkoston toiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen, jäsenten ja paikallisryhmien tukeminen sekä valtakunnallisten tapahtumien organisointi. Tiimi toteuttaa yhdessä verkoston työntekijöiden kanssa verkoston jäsenkokousten päätösten toteuttamisen ja seurannan. Tiimin toimikausi on yksi kalenterivuosi, eli tässä tapauksessa 1.1.-31.12.2016. Tiimi kokoontuu noin kaksi kertaa kuussa, kesällä harvemmin. Tiimin kokouksia järjestetään tiimiläisten asuinpaikkakuntien mukaan ympäri Suomea, ja kokouksiin voi aina osallistua Skypen välityksellä.

Kokemuksia tiimissä toimimisesta voit lukea täältä.

Entä puheenjohtaja?

Tiimin kokouksissa puhetta johtaa puheenjohtaja, joka myös osallistuu tiimin työhön yhdessä muiden tiimiläisten kanssa. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on kuitenkin olla koko Changemakerin keulakuva ja edustaja, joka toimii yhteyshenkilönä niin jäsenten, yhteistyökumppaneiden kuin mediankin suuntaan. Puheenjohtaja myös edustaa verkostoa sidosryhmätapaamisissa. Puheenjohtajalle maksetaan tehtävästä palkkiota, joka on vuodessa noin 2500-2800 euroa. Verkoston säännöt määrittelevät puheenjohtajan tehtävät. Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään ottaa varapuheenjohtaja hänen paikkansa.

Kokemuksia puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimimisesta voit lukea täältä.

Miten tiimiin haetaan?

Tiimiin voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen Elina Tyynelälle (elinatyynela@gmail.com) viimeistään sunnuntaina 4.10.2015. Hakemuksesta tulee ilmetä nimesi, ikäsi, asuinpaikkakuntasi, puhelinnumerosi ja kokemuksesi Changemakerissa. Kerro myös, haetko puheenjohtajan palkkiollista paikkaa vai varapuheenjohtajan tai muun tiimiläisen paikkaa sekä miksi olisit hyvä hakemaasi tehtävään. Puheenjohtajaksi hakiessa muista ilmoittaa lisäksi haluaisitko toimia tiimin muissa tehtävissä siinä tapauksessa, ettei sinua valita puheenjohtajan tehtäviin.

Tiimiin valittavien tulee olla Changemakerin jäseniä, muita meriittejä ei edellytetä. Aktiivinen toiminta verkostossa katsotaan toki eduksi, mutta se ei ole ehdoton vaatimus. Tiimin valinnassa pyritään ottamaan huomioon valtakunnallisen verkoston alueellinen tasa-arvoisuus.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tiimiläiset valitaan Changemakerin jäsenkokouksessa, joka pidetään Rajalan leirikeskuksessa Ikaalisissa Changemaker-viikonlopun yhteydessä 9.-11.10.2015. Hakijoiden toivotaan pääsevän paikalle kokoukseen.

Lisätietoja tiimi- ja puheenjohtajahausta voi kysyä vaalitoimikuntaan kuuluvilta Elina Tyynelältä (elinatyynela@gmail.com) ja Teija Liukolta (teija.liukko@gmail.com).

Tarkempaa tietoa tiimin ja puheenjohtajan roolista verkostossa löytyy myös Changemakerin säännöistä. Kokemuksia tiimissä ja puheenjohtajana toimimisesta voit kysyä myös tiimissä tänä vuonna toimivilta.