Tilaa kampanjakoulutusta paikallisryhmäänne!

Ryhmätyöskentelyä Changemaker-viikonlopussa.

Pohditteko paikallisryhmässänne, miten muuttaisitte maailmaa tänä syksynä? Mietittekö, miten ryhmänne voisi osallistua Changemakerin pääkampanjaan? Tilatkaa ryhmällenne kampanjakoulutus ja voimme yhdessä ideoida kampanjatoimintaa paikkakunnallenne!

Changemaker on tänä vuonna mukana järjestöjen yhteisessä Veroparatiisimatkat-kampanjassa. Suuryritysten verovälttely murentaa pohjaa hyvinvoinnilta kaikkialla maailmassa. Kehitysmaista virtaa rahaa veroparatiiseihin ja rikkaisiin maihin yhdeksänkertaisesti koko maailman kehitysyhteistyövarojen verran.

Osana yhteiskampanjaa Changemaker on haastanut kolme suomalaista suuryritystä julkaisemaan maakohtaiset talousraportit, josta käy ilmi kuinka paljon yritys maksaa veroja kussakin toimintamaassaan. Kannustamme KONEtta, Stora Ensoa ja UPM-Kymmentä olemaan edelläkävijöitä avoimessa ja läpinäkyvässä talousraportoinnissa. Keräämme yrityksille postikortteja tapahtumissa ympäri Suomea.

Paikallisryhmänne voi tilata paikkakunnallenne Changemakerin kampanjakoulutuksen, jossa opitaan keskeiset asiat veroparatiisitaloudesta, Veroparatiisimatkat-kampanjasta ja Changemakerin postikorttihaasteesta. Changemaker kannustaa paikallisryhmiä viettämään kampanjaviikkoa 27.10–2.11.2014 (lisätietoa kampanjaviikosta myöhemmin). Kampanjakoulutuksessa voimme ideoida yhdessä kampanjatoimintaa viikolle ja sitä, miten teidän ryhmänne voi kampanjaan osallistua.

Changemaker tarjoaa paikallisryhmille myös kampanjaa varten tehdyn kouluvierailupaketin, jonka pohjalta paikallisryhmät voivat käydä lähialueensa lukioissa ja ammattioppilaitoksissa kertomassa veroparatiiseista globaalina oikeudenmukaisuusongelmana. Kouluvierailupaketti sisältää valmiita oppituntisuunnitelmia ja materiaaleja, joiden avulla kouluvierailu on helppo toteuttaa. Esittelemme kampanjakoulutuksen yhteydessä mielellämme myös kouluvierailupakettia paikallisryhmille.

Lisätietoja ja koulutustilaukset kampanjavastaava Riikka Piriltä, riikka.piri@changemaker.fi.