Globalisti-lehti etsii taittajaa

Ryhmätyöskentelyä Changemaker-viikonlopussa.

Oletko taitava taittaja ja mukava yhteistyökumppani? Globalisti on Changemaker-verkoston vapaaehtoisten tuottama ja tekemä lehti, jota tehdään pienin resurssein. Changemaker pyytää tarjousta verkoston Globalisti-lehden numeron 2/2014 taittotyöstä seuraavasti. Pyydämme tarjousta sekä valmiilla pohjalla tehdystä taitosta että taiton tekemisestä alusta alkaen.

Työn sisältö

Globalisti-lehdessä on 48 sivua. Lehden taittotyö sisältää:

• taittotyö sovitun aikataulun mukaisesti joko olemassa olevaa InDesign-pohjaa käyttäen tai alusta alkaen (pyydämme tarjousta kummastakin vaihtoehdosta)  (aikaa taittotyölle on varattu 2 viikkoa)

• ulkoasuun ja -taittoon tehtävät korjaukset kommenttien perusteella (aikaa toimituskunnan kommentoinnille ja muokkauksille on varattu 2 viikkoa)

• kuvien käsittely

Taittaja toimittaa linkin painokelpoiseen lehteen sopimuksen mukaan joko Changemaker-työntekijälle ja/tai suoraan painoon. Sopimuksen mukaan taittaja osallistuu lehdestä otetun printtivedoksen tarkastamiseen. Mikäli lehden kuvitusta täytyy vielä printtivedoksen perusteella käsitellä, taittaja vastaa kuvien käsittelystä. Lopuksi valmiista lehdestä toimitetaan Changemakerille pdf-dokumentti lehden issuu-numeroa varten. Tässä pdf-dokumentissa lehden yksi sivu vastaa issuu-numeron yhtä sivua.

Materiaali ja aikataulu

Lehden materiaali toimitetaan taittajalle Dropbox-palvelun avulla. Taittotyölle on varattu aikaa kaksi (2) viikkoa elokuun 2014 lopusta. Tämän jälkeen on varattu kaksi (2) viikkoa aikaa toimituskunnan kommenteille ja taittoon tehtäville korjauksille. Valmis lehti toimitetaan painoon syyskuun 2014 aikana. Changemaker toivoo taittajalta mahdollisuutta joustaa aikatauluissa.

Hankinnan tuotokset ja materiaalin omistaa Changemaker.

Tarjoukset, työnäytteet ja lisätiedot

Tarjoukset ja työnäytteet lähetetään sähköpostitse 31.5. mennessä: tytti.matsinen@changemaker.fi ja eva.hamalainen@kirkonulkomaanapu.fi. Lisätietoja Globalisti-lehdestä ja taittotyöstä saa päätoimittaja Tytti Matsiselta tytti.matsinen@changemaker.fi.

Lehden tausta

Lehteä on julkaistu vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2014 lehdestä ilmestyy kaksi numeroa. Tällä hetkellä lehden painosmäärä on noin 3000. Lehden toimituksesta vastaa päätoimittaja ja vapaaehtoisista koostuva toimituskunta.

Lehden konseptia on uudistettu vuonna 2012 ja tulevan numeron 2/2014 halutaan noudattavan lehdelle luotua ilmettä ja linjaa. Aikaisempiin lehden numeroihin voi tutustua Changemakerin verkkosivuilla, jossa on myös selattavissa lehtien issuu-numerot.