Changemaker mukana ympäristöjärjestöjen kirjeessä Fortumille

Changemaker on mukana joukossa suomalaisia ympäristöjärjestöjä,  jotka keskiviikkona 7.2. lähettivät energiayhtiö Fortumille julkisen vetoomuskirjeen yrityksen tuoreiden hiilivoimahankintojen vastuullisesta alasajosta. Fortumin paljon puhuttaneet Uniper-kaupat nytkähtivät helmikuun alussa eteenpäin, kun suomalaisyritys julkisti saaneensa haltuunsa liki puolet saksalaisesta E.Onista irrotetusta Uniperista, jonka omistuksessa on runsaasti fossiilista energiantuotantoa ja erityisesti ilmastovaikutuksiltaan merkittävää kivihiiltä.

Uniperin hallussa olevien kivihiilivoimaloiden päästöt eivät ole mitenkään marginaaliset: ne ovat kooltaan yli saman suuruiset kuin puolikas kaikesta päästöstä, jota Suomi vuosittain tuottaa. Kivihiilestä luopuminen onkin keskeinen ilmastonmuutoskysymys ja lähivuosien suurten poliittisten kamppailujen aihe eri puolilla Eurooppaa.

Ympäristöjärjestöjen yhteinen kirje vetoaa, että Fortum ajaisi hallitusti alas hankkimansa kivihiilivoimalat ja korvaisi ne uusiutuvilla energianmuodoilla sen sijaan että Uniper mahdollisesti pilkottaisiin ja sen hiiliomistukset myytäisiin vähemmän ilmastotietoisille omistajille. Suomen valtion ja eläkelaitosten enemmistöomistama Fortum olisi erinomaisessa asemassa osallistumaan Euroopan energiakäänteeseen sekä toteuttamaan Suomenkin hallituksen Pariisin ilmastosopimukseen sitoutunutta linjaa.

Avoin kirje on luettavissa täältä. Sen ovat allekirjoittaneet seuraavat järjestöt:

 • CAN Europe
 • Changemaker
 • EKOenergia
 • Europe Beyond Coal Campaign Secretariat
 • Maan ystävät
 • Greenpeace
 • Ilmastovanhemmat
 • Luonto-Liitto
 • Kepa
 • Protect Our Winters Finland
 • Sandbag
 • Suomen luonnonsuojeluliitto
 • Urgewald
 • WWF
 • 350 Suomi