Changemakerin tiimin täydennysvaali – Haku käynnissä!

Changemaker-viikonloppu Sastamalassa lokakuussa 2013

Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta toimiva nuorten vapaaehtoisverkosto Changemaker hakee varapuheenjohtajaa, muita tiimin jäseniä ja tiimin varajäseniä loppuvuodelle 2014.

Mitä Changemaker-tiimi tekee?

Tiimi on Changemakerin toimintaa ohjaava ja tukeva toimikunta. Tiimiin kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4 – 7 muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi tiimiin valitaan mielellään varajäseniä. Tiimin tehtävinä ovat muun muassa verkoston toiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen, jäsenten ja paikallisryhmien tukeminen sekä valtakunnallisten tapahtumien organisointi. Tiimin toimikausi on yksi kalenterivuosi. Tiimi kokoontuu noin kaksi kertaa kuussa, kesällä harvemmin.

Tässä tiimin täydennysvaalissa haetaan varapuheenjohtajaa, tiimin jäseniä ja tiimin varajäseniä. Tiimiin valittujen henkilöiden tulee olla Changemakerin jäseniä, muita meriittejä ei edellytetä. Tiimin valinnassa pyritään ottamaan huomioon valtakunnallisen verkoston alueellinen tasa-arvoisuus ja tiimin kokousten pitopaikat muotoutuvat myös tiimiläisten alueellisen sijainnin mukaan. Tiimin kokouksiin on mahdollista osallistua myös etänä (esimerkiksi Skype).

Tiimin jäsen osallistuu tiimin kokouksiin ja vastaa oman vastuualueensa hoidosta. Varapuheenjohtaja toimii tiimiläisenä muiden joukossa ja huolehtii oman vastuualueensa hoidosta, mutta ottaa puheenjohtajan paikan, mikäli puheenjohtaja estyy hoitamasta tehtäväänsä. (Puheenjohtaja on myös yksi tiimiläisistä. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on kuitenkin olla koko Changemakerin keulakuva ja edustaja, joka toimii yhteyshenkilönä niin jäsenten, yhteistyökumppaneiden kuin mediankin suuntaan. Puheenjohtaja myös edustaa verkostoa sidosryhmätapaamisissa. Puheenjohtajalle maksetaan tehtävästä kokouspalkkioita.) Tiimin varajäsen voidaan kutsua tarvittaessa tiimin jäseneksi, mikäli joku varsinaisista tiimiläisistä pitkäaikaisesti estynyt.

Miten tiimiin haetaan?

Hae tiimiin lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen toimisto@changemaker.fi. Kerro sähköpostissasi muutama sana itsestäsi, miten olet ollut mukana Changemakerin toiminnassa ja miksi tiimiläisyys kiinnostaa.

Hakuaika päättyy 15.3.2014. Varapuheenjohtaja, muut tiimiläiset ja varatiimiläiset valitaan Changemakerin jäsenkokouksessa 13.4.2014 Oulussa. Hakijoiden toivotaan pääsevän paikalle kokoukseen. Valittujen toimikausi alkaa jäsenkokouksesta ja päättyy vuoden viimeisenä päivänä.

Nykyiset tiimiläiset sekä Changemakerin työntekijät vastaavat mielellään kysymyksiisi tiimin toiminnasta.