Ehdota kampanjaa vuodelle 2018

Maailmanmuuttajat ja Changemaker-banderolli

Mistä sinä haluaisit Changemakerin kampanjoivan vuonna 2018?

Verkostomme vaikuttamistyön kolme teemaa ovat rauha, talous ja ympäristö, joihin liittyviä maailmanlaajuisia rakenteita ja ongelmakohtia tarkastelemme erityisesti kehitysmaiden näkökulmasta. Tavoitteenamme on rakentaa kampanjoita, joiden avulla voimme vaikuttaa Suomesta käsin ja muuttaa epäoikeudenmukaisia rakenteita reilummiksi. Mitä Changemakerin tulisi ensi vuonna tehdä jotta maailmasta tulisi oikeudenmukaisempi paikka?

Viime vuosina olemme kampanjoineet muun muassa liikakalastukseenradikalisaatioon, veroparatiiseihin, maakaappauksiin ja asevientiin liittyvistä kysymyksistä. Vuonna 2017 kampanjoimme pakolaisten oikeuksien puolesta. Vaikka uusi kampanja on vasta alkamassa, on kuitenkin jo aika valita myös seuraava kampanja-aihe ja aloittaa vaikuttamistoiminnan valmistelu. Siksi kutsumme kaikki jäsenet ehdottamaan uutta aihetta!

Kerro ehdotuksesi Changemakerin vuoden 2018 kampanjateemaksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen puheenjohtaja@changemaker.fi viimeistään 20.3. Kerro lisäksi lyhyet perustelut, miksi verkostomme pitäisi kampanjoida aiheesta ja keneen kampanja kohdistuisi. Etukäteen lähetetyt kampanjaehdotukset kootaan ja jaetaan jäsenistölle esityslistan liitteenä kaksi viikkoa ennen jäsenkokousta, joka pidetään 8.4. Seinäjoella.

Keskustelua kampanjaideoista on ryhmien fb-ryhmissä: talous, ympäristö ja rauha.