Seuraavan kampanjan aiheena liikakalastus

Elina Tyynelä kouluttamassa liikakalastuksen haitoista.

Changemaker-viikonlopun yhteydessä lauantaina 10.10. Ikaalisissa pidetty jäsenkokous on valinnut verkostomme ensi vuoden kampanjateemaksi liikakalastuksen. Aihe valittiin ympäristöryhmän ehdotuksen pohjalta. Kampanjateeman valinnasta käytiin innostunutta keskustelua ja myös muiden teemaryhmien ehdotuksia pidettiin kiinnostavina. Liikakalastus sai kuitenkin uutena teemana lähes yksimielisen kannatuksen.

Liikakalastuskampanjan suunnittelu alkoi heti Changemaker-viikonlopussa pidetyssä työpajassa. Kampanja käynnistyy alkukeväästä ja jatkuu vuoden 2016 lopulle. Mukaan kampanjan toteuttamiseen pääsee liittymällä  ympäristöryhmään. (Liity ryhmän sähköpostilistalle täällä.)

Vuosi 2016 tuo myös muutoksia verkoston tulevaan kampanjatoimintaan. Jäsenkokous nimittäin päätti muuttaa Changemakerin kampanjointirytmiä, jotta kampanjoiden suunnitteluun saadaan entistä enemmän aikaa ja myös kampanjointiaika pitenee. Uudella kampanjarytmillä halutaan tukea etenkin paikallisryhmien osallistumista, kun kampanjointi tapahtuu entistä enemmän lukukausien aikana. Uudessa rytmissä seuraavan vuoden kampanjateema valitaan jo kevään jäsenkokouksessa – eli vuoden 2017 teema huhtikuussa 2016 – ja uusi kampanja aloitetaan heti vuoden alusta 2017.