Changemaker vaatii oikeudenmukaista ekologista siirtymää 63 muun järjestön kanssa

Changemakerin puheenjohtaja Pirjo hymyilee ja katsoo kohti kameraa. Kuvan oikeassa yläreunassa lukee Oikeudenmukainen siirtymä nyt! ja alareunassa lukee Ilmastokriisi ja luontokato on pysäytettävä.
Kuva: Salla Korteniemi

Planeetan rajat on ylitetty. Ilmastokriisi ja luontokato on pysäytettävä. Samalla on varmistettava, että ihmiset kokevat muutokset oikeudenmukaiseksi.

Tänään käynnistynyt Oikeudenmukainen siirtymä – nyt! -kampanja esittelee järjestöjen ja kirkon yhteistyössä laatimat oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet. Kampanja kutsuu kansanedustajaehdokkaita mukaan sitoutumaan periaatteisiin.

“Olemme tienneet jo vuosikymmeniä, että nykyinen ylikulutukseen ja fossiilienergiaan nojaava elämäntapamme ei ole kestävällä pohjalla. Siksi Changemaker-verkosto vaatii tulevilta päättäjiltä päättäväisiä ja kunnianhimoisia toimia oikeudenmukaisen siirtymän toteuttamiseksi”, sanoo Changemakerin puheenjohtaja Pirjo Mäkelä.

Changemaker on mukana kampanjassa ja nostaa erityisesti esille ylikulutusta ongelmana, johon tulee puuttua oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi. Mukana kampanjassa on jo 64 suomalaista järjestöä, kuten Soste, Amnesty International, Greenpeace, Marttaliitto, SAK, STTK sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kampanjaa koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch.

– Haluamme lopettaa kiistelyn siitä, tehdäänkö tieteenmukaiset ilmasto- ja luontokatotoimet. Ne on tehtävä. Eduskuntavaaleissa on keskusteltava siitä, miten tarvittavien toimien oikeudenmukaisuus varmistetaan, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér.

Oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet koostuvat kymmenestä kohdasta. Periaatteissa vaaditaan muun muassa tulevat sukupolvet huomioivia etupainotteisia ilmasto- ja luontokatotoimia, siirtymäaloilla työskentelevien ihmisten tunnistamista ja tukemista, osaamiseen panostamista sekä kustannusten oikeudenmukaista jakoa. 

Periaatteissa painotetaan myös siirtymän suunnittelua ja seurantaa. Esimerkiksi nyt käsillä oleva energiakriisi vauhdittaa siirtymää pois fossiilisista, mutta sen aiheuttamien negatiivisten vaikutusten lieventäminen on ollut haasteellista. Jatkossa kriisejä voi tulla lisää, ja niihin tulee varautua. Myös hitaammin etenevät muutosprosessit vaativat etukäteissuunnittelua. 

Kansanedustajaehdokkaat voivat sitoutua oikeudenmukaisen siirtymän periaatteisiin kampanjan sivulla oikeudenmukainensiirtyma.fi (linkki aukeaa uuteen välilehteen)