Ympäristötyötä kirkossa

diplomi_nettikokoNoin kymmenen vuoden ajan seurakuntien on ollut mahdollista liittyä ympäristötalkoisiin kattavalla ja näkyvällä tavalla. Kirkon oman ympäristödiplomin hankkiminen on vahva viesti vastuunkannosta ja kehotus myös muille kantaa huolta luomakunnasta.

Kirkon ympäristödiplomi on virallinen, Kirkkohallituksen myöntämä järjestelmä, joka ohjaa ottamaan ympäristön kattavasti huomioon seurakunnan eri toiminnoissa viestinnästä metsänhoitoon ja jumalanpalveluksiin. Vapaaehtoinen diplomi edellyttää toimintojen jatkuvaa parantamista ympäristön suhteen, ja on voimassa neljä vuotta kerrallaan. Sen käyttöönotto johtaa useimmiten myös selviin säästöihin esimerkiksi energian ja materiaalikulutuksen pienenemisenä.

Noin sata seurakuntaa neljästä ja puolestasadasta on jo hankkinut diplomin itselleen. Erityisen ahkeria on oltu Oulun hiippakunnassa, jossa kehotus diplomin hankkimiseen tuli piispalta itseltään. Valtaosa seurakunnista elää kuitenkin edelleen hiljaiseloa ympäristön suhteen.

Changemakerien on mahdollista edistää ympäristövastuuta kirkon piirissä. Mikäli kotiseurakunta ei vielä ole diplomia hankkinut, voi luottamushenkilöihin tai työntekijöihin olla yhteydessä ja kannustaa seurakuntaa tarttumaan haasteeseen. Lista diplomin jo hankkineista seurakunnista löytyy täältä.

Diplomia toteuttavaan työryhmään otetaan mielellään jäseniksi myös asiasta innostuneita seurakuntalaisia, joten syvällekin seurakunnan ympäristötyöhön on mahdollista sukeltaa!

Kirkolla ja seurakunnilla on sekä suuri vastuu että merkittäviä mahdollisuuksia ympäristötoimijoina ja -kasvattajina. Changemakerit voivat kannustaen ja seurakunnan ympäristötyöhön osallistuen olla mukana rakentamassa aktiivista, vastuullisempaa ja kantaaottavampaa kirkkoa.

Mimma Jäntti

Kirjoittaja osallistui Kirkkohallituksen järjestelmään ympäristödiplomin auditoijakoulutukseen Ilkon kurssikeskuksessa Kangasalla 29.–30.3.2012.