Hae Changemaker-tiimiin vuodelle 2018

Vuoden 2017 tiimiläiset harjoittelemassa yhteistyötaitoja
Vuoden 2017 tiimiläiset harjoittelemassa yhteistyötaitoja tammikuussa pidetyssä tiimiviikonlopussa.

Changemakerin tiimissä pääset vaikuttamaan sekä oppimaan uutta niin järjestötoiminnasta kuin globaaleista kehityskysymyksistä. Etsimme ensi vuodeksi tiimin jäseniä ja puheenjohtajaa. Hae mukaan verkoston paraatipaikalle!

Changemaker hakee puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja muita tiimin jäseniä vuodelle 2018. Tiimiläisenä voit tuoda omia ideoitasi verkoston kehittämistä varten ja oppia yhdessä tekemällä. Changemaker-tiimissä on monia mielenkiintoisia tehtäviä. Vastuualueina ovat vaikuttamistoiminta, tapahtumatoiminta, jäsen- ja paikallistoiminta ja tiedotus. Hae siis palaseksi Changemaker-tiimiin, niin tiedossa on huikea vuosi yhdessä tekemistä!

MITÄ TIIMI TEKEE?

Tiimi on Changemakerin toimintaa ohjaava ja tukeva toimikunta. Tiimiin kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4–7 muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi tiimiin voidaan valita varajäseniä. Tiimin tehtävinä ovat muun muassa verkoston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, jäsenten ja paikallisryhmien tukeminen sekä valtakunnallisten tapahtumien organisointi. Tiimi toteuttaa yhdessä verkoston työntekijöiden kanssa verkoston jäsenkokousten päätösten toteuttamisen ja seurannan. Tiimin toimikausi on yksi kalenterivuosi, eli tässä tapauksessa 1.1.–31.12.2018. Tiimi kokoontuu noin kaksi kertaa kuussa, kesällä harvemmin. Tiimin kokouksia järjestetään Helsingin lisäksi tiimiläisten asuinpaikoista riippuen ympäri Suomea, ja kokouksiin voi aina osallistua Skypen välityksellä.

MIKÄ ON PUHEENJOHTAJAN ROOLI?

Puheenjohtajan tärkein tehtävä on toimia verkoston ja vuosittaisen kampanjan äänenä ja kasvona sekä yhteyshenkilönä jäsenten, yhteistyökumppaneiden ja median välillä. Puheenjohtaja pyrkii saamaan verkoston teemoja näkyväksi myös verkoston ulkopuolelle ja innostamaan vapaaehtoisia. Puheenjohtajalta edellytetään sitoutuneisuutta ja visiota siitä, millainen toimija Changemaker haluaa olla. Puheenjohtajalle maksetaan tehtävästä palkkio. Puheenjohtajan tehtävät ja palkkion suuruus määritellään tarkemmin erillisessä sopimuksessa. Jos puheenjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäväänsä, ottaa varapuheenjohtaja hänen paikkansa. Puheenjohtaja on ennen kaikkea innostava tiiminvetäjä, joka pystyy pitämään langat käsissään!

ENTÄPÄ MUIDEN TIIMILÄISTEN?

Varapuheenjohtajan rooli on tukea puheenjohtajaa Changemakerin toiminnan toteuttamisessa. Varapuheenjohtaja huolehtii kampanjan sujuvuudesta ja verkoston yleisestä toiminnasta puheenjohtajan oikeana kätenä. Tehtäviin kuuluu myös yhteydenpito eri yhteistyötahojen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Varapuheenjohtaja toimii linkkinä Suomen verkoston sekä International Changemaker Networkin välillä.

Kiinnostaako koordinointi? Vaikuttamistoiminnan vastaava tukee tiimin ulkopuolelta valittuja teemaryhmän vetäjiä töissään. Hän pitää yhteyttä rauha-, talous- ja ympäristöteemaryhmien vetäjiin ja suunnittelee tapoja, joilla Changemakerin teemoja ja vaikuttamistyötä voidaan toteuttaa. Tehtävä sopii sinulle, jota kiinnostaa erityisesti verkoston koulutustoiminta ja kampanjointi!

Oletko kiinnostunut tapahtumien toteuttamisesta? Haemme kahta tapahtumavastaavaa:

Tapahtuma- ja koulutusvastaavana pääset toteuttamaan muun muassa kaksi kertaa vuodessa järjestettäviä Changemaker-viikonloppuja, sekä niiden välissä järjestettäviä koulutuksia. Näissä sinua auttavat verkoston työntekijät, vaikuttamistoiminnan vastaava sekä jäsenvastaava. Mukana ovat tietysti myös verkoston vapaaehtoiset, joten et ole yksin! Tarvitset koordinointikykyä ja innostavaa asennetta.

Tapahtuma- ja kampanjavastaavana keskityt Changemakerin esittelypisteiden ja tilaisuuksien organisoimiseen sekä pääset ideoimaan ja toteuttamaan kampanjatapahtumia. Sydämesi sykkii toiminnalle ja
uusien ihmisten kohtaamiselle.

Viihdytkö verkostossa? Jäsenvastaavan tehtäviin kuuluu uusien jäsenten kutsuminen verkostoon ja heitä kiinnostavaan toimintamuotoon. Tehtävässä kannustat toimimaan paikallisesti, olet mukana kehittämässä uusia toimintaideoita erityisesti innostavuuden ja osallistavuuden näkökulmasta. Pääset tarjoamaan tapahtumia eri paikkakunnille, sekä etsit paikallisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi kerhonohjaajista, papeista, opettajista. Tarvitset kannustavaa otetta ja taitoa saada uudet jäsenet mukaan toimintaan!

Sujuuko some? Tiedotusvastaavana tavoitteesi on huolehtia Changemakerin näkyvyydestä. Kiinnostus erilaisiin sosiaalisen median kanaviin, vaikuttavaan viestintään ja rohkeaan sisällöntuotantoon tekevät sinusta erinomaisen ehdokkaan! Tiedotusvastaava pitää myös yhteyttä Globalistin, Changemakerin oman julkaisun päätoimittajaan ja toimitussihteeriin.

MITEN TIIMIIN HAETAAN?

Tiimiin voit hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen vaalitoimikunta@changemaker.fi viimeistään 4.10.2017. Kerro hakemuksessa nimesi ja ikäsi, asuinpaikkakuntasi ja puhelinnumerosi. Kerro myös millaista kokemusta sinulla on Changemakerin toiminnasta sekä mikä tai mitkä tiimin tehtävistä sinua kiinnostavat ja miksi olisit niihin sopiva. Voit esimerkiksi kertoa omasta osaamisesta ja mitä osaamista tahtoisit kehittää. Muista ilmaista, jos olet kiinnostunut useammasta tehtävästä.

Tiimiin valittavilta edellytetään verkoston jäsenyyttä.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tiimiläiset valitaan Changemakerin jäsenkokouksessa, joka pidetään Kuopiossa 7.10. Hakijoiden toivotaan pääsevän paikalle kokoukseen.

Lisätietoja tiimi- ja puheenjohtajahausta voi kysyä vaalitoimikuntaan kuuluvilta Ronja Karkiselta, Pyry Mikkoselta ja Jaana Rissaselta, vaalitoimikunta@changemaker.fi. Tarkempaa tietoa tiimin ja puheenjohtajan roolista verkostossa löytyy myös Changemakerin säännöistä. Kokemuksia tiimissä ja puheenjohtajana toimimisesta voit kysyä myös tiimissä tänä vuonna toimivilta.