Changemaker vieraili ministeriössä

Changemaker vieraili 14.10. Maa- ja metsätalousministeriössä keskustelemassa Suomen kannasta EU:n maatalouspoliittisiin uudistuksiin. Tapaamisessa pohdittiin kehitysmaiden ruokaturvan suhdetta EU:ssa harjoitettuun maatalouspolitiikkaan. Kampanjointiimme liittyen halusimme kysyä EU-osaston edustajilta Suomen kantaa maatalouden vientitukien lakkauttamiseen, joka on Changemakerin kampanjan päätavoite.

Tällä hetkellä vientituet eivät ole EU:n tasolla yhtä suuressa roolissa kuin vielä viime vuosituhannen loppupuolelle asti. Maailmanmarkkinoiden vetäessä vientitukia ei ole enää tarvittu vienninedistämiseen. EU:ssa on myös tunnustettu, että vientitukien väärin kohdentaminen voi aiheuttaa ongelmia kehitysmaiden tuottajille.

Vientitukien käytöstä markkinoiden säätelyn välineenä ei ole kuitenkaan haluttu kokonaan luopua. Myös esimerkiksi USA ja Japani  maksavat vientitukia ja EU on luvannut luopua omasta tukijärjestelmästään vuoteen 2013 mennessä sillä ehdolla, että muutkin maat tekevät samoin.

Vientituista luopumisen lisäksi Changemaker tuo kampanjassaan esiin myös kehitysmaiden oikeuden tukea omaa maataloustuotantoaan, koska paikallisesti tuotettu ruoka on paras keino nälän lievittämiseksi. Myös ministeriössä korostettiin, että suojamekanismit ovat kehitysmaiden pienviljelijöiden kannalta tärkeämpiä kuin vientituen lakkauttaminen. Toisaalta kaupan avaaminen nähtiin hyvänä, koska se voi pakottaa kehitykseen ja tuotannon kasvuun.

Maailmanneuvotteluissa koko EU:n todettiin toimivan yhtenä neuvotteluosapuolena. Unionin sisäisissä neuvotteluissa Suomi taas on yksi 27 maasta asioista päätettäessä. Maatalouspolitiikassa vientiä koskevat kysymykset eivät ole olleet Suomen asialistalla kärkipäässä, vaan tärkeämpänä on pidetty suomalaisten viljelijöiden toimeentuloa. Changemakerinkin vaatima lähiruoan tukeminen on myös Suomen tavoite EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa.