Sinustako Globalistin päätoimittaja vuodelle 2017?

tuntematon hahmo, jossa lukee "Sinä?"

Haluaisitko tehdä lehteä, joka tekee maailmasta oikeudenmukaisemman? Kiinnostaako maailmaamuuttavan toimittajan tehtävät? Haluaisitko saada kokemusta lehden suunnittelemisesta ja tekemisestä? Haluaisitko jopa johtaa lehdentekoprosessia?

Jos vastasit kyllä, olet ehkä etsimämme henkilö Changemakerin Globalisti-lehden seuraavaksi päätoimittajaksi tai toimitussihteeriksi!

Globalisti-lehden tavoite on lisätä tietoa kehityskysymyksistä ja innostaa nuoria toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Globalistia tehdään vapaaehtoisen toimituskunnan voimin. Kullekin lehdelle kootaan oma toimituskunta, joka suunnittelee lehden sisällön ja toteutuksen. Toimituskunta kokoontuu säännöllisesti joko Changemakerin toimistolla Helsingissä tai toimituskunnan kesken sovitussa muussa paikassa.

Päätoimittaja ja toimitussihteeri koordinoivat lehden vuoden 2017 toimintaa. Kevätkaudella tehdään lehti, joka ilmestyy kesällä numerolla 2/2017, syyskaudella tehtävä lehti 1/2018 ilmestyy tammikuun alussa 2018.

Päätoimittajan tehtävä on koordinoida toimituskunnan työtä ja kehittää lehden sisältöä. Päätoimittajalta odotetaan aiempaa kokemusta lehtityöstä, etenkin kirjoittamisesta, sekä hyvää suomen kielen hallintaa ja kykyä toimittaa tekstejä. Häneltä odotetaan myös hyviä motivointi- ja tiimityöskentelytaitoja, kykyä ohjata toimituskuntaa juttujen tekemisessä ja kuvasuunnittelussa. Innostus kehityskysymyksiä kohtaan ja taito ideoida ajankohtaisia temaattisia sisältöjä ovat myös tärkeitä.

Toimitussihteerin tehtävä on avustaa päätoimittajaa tehtävässään ja vastata osaltaan lehden aineiston hallinnasta. Häneltä odotetaan hyvää suomen kielen taitoa, kykyä oikolukea ja toimittaa tekstejä sekä ohjata myös toimituskuntaa näissä tehtävissä. Aiempi kokemus lehtityöstä on eduksi, mutta ei välttämätöntä.

Sekä päätoimittajan että toimitussihteerin toivotaan olevan Changemakerin jäseniä tai liittyvän verkostoon. Changemakerin ja Globalistin tunteminen entuudestaan helpottaa tehtävissä toimimista. Globalistin, toimituskunnan ja päätoimittajan työtä tukee myös Changemakerin työntekijä.

Päätoimittajan ja toimitussihteerin toimikausi on 1.1.–31.12.2017. Tehtäviin perehdytys tapahtuu nykyisen toimituskunnan työn yhteydessä syksyn 2016 aikana.

Päätoimittajalle maksetaan lehtikohtainen 200 euron palkkio.

Vapaamuotoiset hakemukset tehtäviin lähetetään Changemakerin vaalitoimikunnalle (vaalitoimikunta@changemaker.fi) 26.10.2016 mennessä. Kerro hakemuksessa nimesi ja ikäsi, asuinpaikkakuntasi ja puhelinnumerosi. Kerro myös haetko päätoimittajan vai toimitussihteerin paikkaa, millaista kokemusta sinulla lehtityöstä sekä miksi olisit sopiva hakemaasi tehtävään.
Päätoimittaja ja toimitussihteeri valitaan Changemakerin jäsenkokouksessa lauantaina 29.10.2016. Hakijoiden toivotaan pääsevän esittäytymään kokoukseen.

Tutustu Globalisti-lehteen täällä.

Lisätietoja antavat nykyinen päätoimittaja Sini Savolainen (sini.savolainen@changemaker.fi) ja Changemaker-verkoston koordinaattori Jonas Biström (jonas.bistrom@kirkonulkomaanapu.fi).