Kaapparit kuriin!

Changemaker käynnistää tämän vuoden kampanjansa sunnuntaina 7.4. Kuopiossa. Kaapparit kuriin! -kampanja keskittyy globaalin maahankinnan ongelmalliseen ilmiöön, maakaappaukseen. Kampanjalla kiinnitetään huomiota Suomen valtion omistamien yritysten maanostotoiminnan oikeutukseen.

Maakaappaus tarkoittaa kehitysmaissa tapahtuvaa maanhankintaa, jolle ei ole oikeutusta. Yritysten näkökulmasta mahdollisesti normaalia kaupankäyntiä olevat investoinnit vaikuttavat suoraan paikallisiin pienviljelijöihin, joiden omistusoikeudesta käyttämäänsä maahan ei ole aina sovittu kirjallisesti. Maakaappaukset loukkaavat pienviljelijöiden ihmisoikeuksia ja vaarantavat heidän toimeentuloa ja ruokaturvaa. Maakaappauksista voi seurata myös konflikteja. Ilmiö on globaali, ja myös joillakin suomalaisyrityksillä on raportoitu olevan kytköksiä maakaappaustoimintaan.

Kaapparit kuriin! -kampanjallaan Changemaker vaatii, että Suomen valtio varmistaa omistamiensa yritysten maanostotoiminnassa ihmisoikeuksien ja paikallisväestön maankäyttöoikeuksien toteutumisen. Investoinneissa on noudatettava paikallisia ja kansainvälisiä lakeja sekä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) maanhankintaohjeistusta.

Sunnuntaina lanseerattavassa kampanjassa Changemaker kerää nimiä vetoomukseen, joka luovutetaan vuoden lopussa valtion omistajaohjauksesta vastaavalle kehitysministeri Heidi Hautalalle.

Lisätietoja kampanjasta:

Elina Tyynelä, kampanjavastaava, Changemaker
Puh. 040 570 6486, elina.tyynela@changemaker.fi

Kampanjan nettisivut: www.kaapparitkuriin.fi