Jäsenkokous vahvisti Changemakerin strategian vuosille 2013-2016

Changemakerin syksyn jäsenkokous on vahvistanut verkoston uuden nelivuotisen strategian.

Strategisissa tavoitteissa verkosto nostaa esille aktiivisten ja sitoutuneiden jäsenten sekä vahvojen paikallisryhmien merkityksen. Verkoston toiminta on jäsenlähtöistä ja jäsenet ovat verkostolle arvokkaita. Paikallisryhmätoiminnassa keskitytään jatkossa entistä vahvemmin toiminnan tukemiseen ja laatuun, ei vain määrälliseen kasvuun. Tavoitteina ovat myös näkyvä ja vaikuttava kampanjointi sekä verkoston kasvattajaroolin vahvistaminen. Kampanjoinnissa kehitetään etenkin tiedotusta sekä kampanjoiden seurantaa. Verkoston oman kouluttautumisen lisäksi tarjotaan globaalikasvatusta rippikouluihin ja seurakuntien nuorisotyöhön.

Verkoston visio on, että Suomi ja suomalaiset tuntevat globaalin vastuunsa ja toimivat sen mukaisesti. Globaalin vastuuntunnon vahvistamiseksi Changemaker nostaa esille epäkohtia, kouluttautuu ja toimii aktiivisesti edelleen kolmeen teemaansa (rauha, velka ja ympäristö) liittyen.

Changemakerin strategia 2013-2016 on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Strategian lisäksi lauantaina 6.10.2012 Jyväskylässä järjestetyssä jäsenkokouksessa muun muassa vahvistettiin verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2013, uudistetut säännöt sekä toimintaohjeet paikallisryhmille.

Vuoden 2013 tiimin kokouksessa valittiin viisi jäsentä: Ulla-Sisko Jauhiainen, Marika Latva-Kyyny, Tytti Matsinen, Johanna Rissanen ja Elina Tyynelä. Tiimin kokoonpanon täydentämiseksi kevään jäsenkokouksessa järjestetään vielä täydennysvaali. Kevään jäsenkokouksen sekä Changemaker-viikonlopun ajankohdaksi päätettiin 5.-7.4.2013. Viikonloppu järjestetään Itä-Suomessa.