Kirkon Ulkomaanavun Changemaker Akatemia – haku rauhantyön koulutusohjelmaan on käynnissä!

Sinustako rauhanlähettiläs? Millaista rauhantyön sinusta pitäisi olla? Haluaisitko saada enemmän tietoa ja käytännön työkaluja siihen, kuinka voisit toimia rauhanedistäjänä? Haluatko olla mukana edistämässä käytännön rauhantyötä Suomessa ja maailmalla?

Kirkon Ulkomaanavun Changemaker Akatemia – haku rauhantyön koulutusohjelmaan on käynnissä!

Changemaker Akatemia tarjoaa koulutusta rauhantyöstä kiinnostuneille nuorille aikuisille. Tavoitteena on tarjota osallistujille mahdollisuus syventää ja laajentaa osaamistaan rauhantyöstä. Koulutuksen aikana osallistujat perehtyvät johonkin itse valitsemaansa rauhantyön osa-alueeseen. Akatemia antaa valmiuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun rauhantyöstä. Osallistujille syntyy uusia verkostoja ja yhteyksiä rauhantyön toimijoihin.

Koulutus koostuu viidestä Helsingissä pidettävästä koulutusviikonlopusta, jotka järjestetään toukokuu-joulukuu 2014 välisenä aikana. Alustavat ajankohdat koulutusviikonlopuille ovat: 17-18.toukokuuta, 7-8.kesäkuuta, 23-24. elokuuta, 20-21. syyskuuta ja 22-23. marraskuuta. Akatemiassa tutustutaan rauhan- ja konfliktintutkimuksen peruskäsitteisiin ja teoriaan, ja syvennytään mm. seuraaviin temaattisiin aiheisiin ja läpileikkaaviin teemoihin; rauhanvälitys, sukupuoli ja aseelliset konfliktit, konfliktisensitiivinen kehitysyhteistyö ja hauraat valtiot, humanitaarinen oikeus, asekaupan vaikutus konflikteihin, radikalisaatio ja siirtymäajan oikeus. Koulutus koostuu luennoista, seminaarikeskusteluista, työpajoista ja koulutusviikonloppuihin valmistavista tehtävistä. Painopisteenä on oppiminen toiminnallisilla menetelmillä. Akatemian luennoitsijoina ja kouluttajina toimivat alan asiantuntijat.

Kirkon Ulkomaanapu hakee kymmentä nuorta osallistumaan Changemaker Akatemiaan.

Osallistujalta edellytetään:

• 18-30 vuoden ikää
• hyvää suomen ja englannin kielen taitoa
• kiinnostusta rauhantyötä kohtaan aktiviteettien, harrastusten, vapaaehtoistyön tms. muodossa
• sitoutuneisuutta osallistua aktiivisesti Akatemian koko koulutusohjelmaan
• halua tehdä ja edistää rauhantyötä tulevaisuudessa.

Akatemiaan ei ole osallistumismaksua. Pitkän matkan päästä koulutukseen osallistuvien matka-ja asumiskuluja tuetaan. Akatemian aikana tehdään matka Kirkon Ulkomaanavun ohjelmamaahan. Matkan alustava ajankohta on loka-marraskuussa 2014. Matkan kuluihin ollaan parhaillaan hakemassa rahoitusta, ja matkan lopullinen hinta itse osallistujille määräytyy tämän mukaan.

Voit hakea Changemaker Akatemiaan kirjallisella hakemuksella, joka koostuu motivaatiokirjeestä ja ansioluettelosta. Toivomme, että tuot motivaatiokirjeessä esille, millä tavalla kiinnostuksesi rauhantyöhön on syntynyt, miten tämä näkyy omassa elämässäsi, ja missä olet kokenut tarvetta rauhantyölle. Onko sinulla jokin erityinen rauhantyön aihe-alue, jota haluaisit edistää Suomessa ja/tai maailmalla? Haluaisimme myös kuulla, mitä odotuksia sinulla on Akatemiasta.

Hakuajan päätyttyä Kirkon Ulkomaanapu valitsee hakemuksien perusteella hakijat, jotka kutsutaan haastatteluun. Kirkon Ulkomaanavun tiloissa Helsingissä lauantaina 26.04.2014 järjestettävään haastatteluun kuuluu ryhmäkeskusteluosio ja henkilökohtainen suomeksi ja englanniksi pidettävä haastattelu.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintojen tuloksesta huhtikuun loppuun mennessä.

Vapaamuotoinen motivaatiokirje ja ansioluettelo lähetetään 13.4.2014 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: annukka.kurki@kirkonulkomaanapu.fi. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja Akatemiasta antaa projektisuunnittelija Annukka Kurki, annukka.kurki@kirkonulkomaanapu.fi tai 040 653 2290.

Changemaker on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva verkosto, joka tarjoaa vapaaehtois- ja vaikuttamistoiminnan mahdollisuuksia kehityskysymyksistä kiinnostuneille nuorille. Changemaker pyrkii toiminnassaan puuttumaan köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden rakenteellisiin syihin. Verkostolla on lähes 1600 jäsentä ja 19 paikallisryhmää ympäri Suomea.

www-osoite: www.kirkonulkomaanapu.fi, www.changemaker.fi.

 

Huom. uutista päivitetty 8.4.2014: Changemaker Akatemian hakuaikaa jatkettu 13.4. asti.