Vetoomus kehitysyhteistyön puolesta

Havainnollistava suhdekuva, jossa Valtion menoarvio on kuvattu norsuna ja Järjestöjen kehitysyhteistyö kirppuna norsun vieressä.

”Me allekirjoittaneet vastustamme hallituksen kaavailemia rajuja leikkauksia kehitysyhteistyöhön. Kerro Suomen päättäjille, että maailman heikoimmassa asemassa olevat ihmiset tarvitsevat meidän tukeamme.”

Allekirjoita vetoomus kehitysyhteistyön puolesta täällä. #eiköyhimmiltä

Kepa toimittaa vetoomuksen Suomen hallitukselle ennen syksyn 2015 budjettiriihtä.

Vetoomusteksti kokonaisuudessaan:

Leikkaukset vaikuttavat suoraan miljoonien elämään. Osassa tuen piirissä olevista maista Suomen kehitysyhteistyö on vaarassa päättyä kokonaan. Hauraissa valtioissa leikkausten seuraukset ovat erityisen vakavat. Suomelta on väärä valinta jättää auttamatta maailman heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Kehityspolitiikka ei ole irrallinen osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hallitusohjelma linjaa Suomen kantavan globaalia vastuuta ja vahvistavan turvallisuutta, kestävää kehitystä, rauhan rakentamista, ilmastonmuutoksen pysäyttämistä sekä naisten ja tyttöjen asemaa. Näitä tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa ilman kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua. Suomi tunnetaan kansainvälisesti ennustettavasta toiminnasta ja sovittujen periaatteiden noudattamisesta. Suurien ja nopeiden leikkausten myötä maineemme luotettavana kumppanina kärsii ison kolauksen. Samalla Suomi näyttää muille EU-maille huonoa esimerkkiä kehitysyhteistyörahoista säästökohteena.

Me allekirjoittaneet edustamme suomalaisia, tavallisia ihmisiä, jotka haluavat osallistua työhön oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Moni meistä osallistuu itse kehitysyhteistyöhön lahjoittamalla rahaa tai tekemällä vapaaehtoistyötä. Toivomme, että myös maamme hallitus osoittaa tukensa kehitysyhteistyölle turvaamalla sen jatkumisen.

Vaadimme, että hallitus kohtuullistaa kaavailtuja kehitysyhteistyön leikkauksia. Suunnitellut 43 prosentin leikkaukset kehitysyhteistyömäärärahoihin ovat kohtuuttoman rajut ja uhkaavat halvaannuttaa kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun. Ne myös vievät Suomea kauas sovitusta tavoitteesta osoittaa 0,7% BKTL:sta kehitysyhteistyöhön. Jos kehitysyhteistyöstä on pakko leikata, se tulee tehdä vastuullisesti. Leikkaukset pitää kohdentaa niin, etteivät niiden vaikutukset kohdistu kaikkein köyhimpiin. Tekemällä leikkaukset maltillisesti, ne voitaisiin toteuttaa mahdollisimman vähin vahingoin ja maksimoida jo tehdyn työn tuloksellisuus ja vaikuttavuus.